Lomittaja lehmien kanssa ulkona.

Lomittajaksi lypsykarjatilalle

Sinustako tulevaisuuden superlomittaja? Onko sinulle tärkeää auttaa yrittäjiä jaksamaan arjessa ja edistää kotimaista ruoantuotantoa?

Lomittaja on maatalouden tärkeä yhteistyökumppani! Lomittaja työskentelee lypsykarjatilan välttämättömissä, päivittäisissä töissä. Lomittaja huolehtii eläinten hoidosta ja ruokinnasta sekä osaa käyttää erilaisia koneita ja laitteita. Lomittaja tuntee eläinten hyvinvoinnin tarpeet ja osaa reagoida niihin. Työ on monipuolista, jossa mikään päivä ei ole samanlainen. Lehmien kanssa työskentely on palkitsevaa. Parhaimmillaan se on elämäntapa, jossa lehmähulluus on positiivinen asia.

Koulutus avaa sinulle mahdollisuudet työskennellä osana lomituksen huipputiimiä, jossa autetaan ja tuetaan toinen toisiamme. Työllään lomittaja mahdollistaa ruoantuottajalle tarpeelliset lepopäivät ja esimerkiksi sairausloman pitämisen. Lomittaja tarvitseekin myös hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, sillä hän toimii eri tiloilla ja erilaisissa työyhteisöissä.

Opiskelijalla on koulutuksen jälkeen tiedot ja taidot toimia lomittajana lypsykarjatilalla. Koulutuksen tavoitteena on työllistyminen lomittajaksi. Työ sijoittuu lomittajan asuinpaikasta riippuen esimerkiksi Varsinais-Suomeen, saaristoon, eteläiseen Satakuntaan tai Länsi-Uudenmaalle. Superlomittaja työskentelee säännöllisesti tutuilla, lähialueen tiloilla, jolloin tilat ja sen eläimet tulevat tutuiksi. Luottamus on parasta palautetta mitä työstäsi saat. Saat uusia tuulia työhösi myös uusilla tiloilla.

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Koulutus järjestetään ajalla 3.10.2022–13.1.2023. Opintoja on ma–pe klo 9–16.

Koulutus kestää 3,5 kuukautta. 

Hakeminen

Hae koulutukseen 16.9.2022 mennessä alla olevan linkin kautta.

HAE KOULUTUKSEEN

Hakijat kutsutaan haastatteluun ennen opiskelijavalintaa.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Hakijalta edellytetään hyvää fyysistä kuntoa ja asiakaspalveluhenkisyyttä.

Ajokortti ja oma auto välttämätön. Työ tapahtuu eri tiloilla lomitusalueella. Opiskelijalla on oltava mahdollisuus työskennellä vaihtelevien työaikojen mukaan, työpäivä voi olla kaksiosainen ja sijoittua myös viikonloppuihin.

Hengitystiesairaudet tai eläimiin liittyvät allergiat ovat este työnteolle.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina. Lähi- ja verkko-opetusta sekä käytännön opetusta oppilaitoksen oppimisympäristöissä neljä viikkoa, työpaikalla järjestettävää oppimista kymmenen viikkoa. Koulutus järjestetään yhteistyössä Vehmaan lomituspalveluiden kanssa. Työpaikalla oppiminen tapahtuu lomituspalveluiden kanssa sovituilla lypsykarjatiloilla. 

Koulutuksessa suoritetaan yksi tutkinnon osa maatalousalan perustutkinnosta:

Eläinlajikohtainen tuotanto ja hyvinvoinnista huolehtiminen, 20 osp

Koulutuksen keskeinen sisältö:

  • Lomittajan työnkuva
  • Eläinlajin hoito, ruokinta ja käsittely
  • Eläinlajin sairauksien hoito ja ennaltaehkäisy
  • Koneiden ja laitteiden käyttö
  • Työturvallisuus- ja ensiapukoulutus

Lisäksi opiskelija saa tietoutta suomalaisesta työelämästä. Kielitaidon salliessa opiskelija suorittaa yhteisistä tutkinnon osista (YTO-opinnot) seuraavat osiot pääasiassa verkko-opintoina: työelämässä toimiminen (2 osp) sekä kestävän kehityksen edistäminen (1 osp).

Koulutuksen kokonaislaajuus on 23 osp.

Lisätietoja

Tiiminvetäjä Paula Kohijoki, puh. 050 410 3328
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Koulutuspaikka
Kaarina, Tuorlantie 1