Luonto- ja ympäristöala Livia

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, Luonnonvaratuottaja ja Ympäristönhuoltaja, Kaarina

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Koulutus alkaa vuosittain elokuussa ja kestää 2 - 3 vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy. 

Hakeminen

Haku syksyllä 2021 alkavaan monimuotokoulutukseen HAE KOULUTUKSEEN. Kaikkiin hakijoihin ollaan yhteydessä viimeistään hakuajan päätyttyä 16.5.2021.

Ilman toisen asteen tutkintoa olevat sekä ylioppilaat voivat hakea koulutukseen yhteishaussa.

Jos sinulla on alan työpaikka, voit suorittaa tutkinnon myös oppisopimuskoulutuksena.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Yhteishaun valintakriteerit löytyvät www.opintopolku.fi

Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, et voi hakea yhteishaussa. Haet silloin jatkuvan haun kautta suoraan oppilaitokseen.

  Koulutuksen kuvaus ja sisältö

  Maaseutuopiston Tuorlan toimipisteessä voit opiskella joko luonnonvaratuottajaksi tai ympäristönhuoltajaksi.

  Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä, joka muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Tutkinnon suorittaneista valmistuu joko luonnonvaratuottajia tai ympäristönhuoltajia.

  Opetus muodostuu 4-5 päivän mittaisista lähiopetusjaksoista, etäopiskelusta sekä työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta. Lähiopetuksen osuus on noin 2/3 ja etäopetuksen noin 1/3.

  Luonnonvaratuottaja

  Luontoalan osaamisalan suorittanut luonnonvaratuottaja osaa hyödyntää paikallista luontoa luonnontuotealalla. Hän osaa huolehtia marjojen, sienten ja yrttien keräyksestä ja jatkojalostuksesta. Hän tuntee kattavasti luonnontuotealan toimijoita ja luonnontuotteita.

  Ympäristönhuoltaja

  Ympäristöalan osaamisalan suorittanut ympäristöhuoltaja osaa toimia materiaalien hyödyntämisen ja jätehuollon erilaisissa työtehtävissä turvallisesti. Hän osaa perusasiat materiaalien talteenotosta ja hyödyntämisestä. Hän osaa toimia jätehuoltoa koskevan lainsäädännön mukaisesti ja noudattaa turvallisuusmääräyksiä.

  Tutkinnon perusteet uudistuivat vuoden 2021 alussa.

  TUTKINNON PERUSTEET

   

  Lisätietoja

  Opinto-ohjaaja Tiina-Liisa Lehtinen, puh. 050 303 9806
  Opintosihteeri Mervi Laurila, puh. 050 592 4423
  Tiiminvetäjä Taina Kummunsalo, puh 050 406 8719

  etunimi.sukunimi(at)livia.fi

   

  Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

  Perustutkintokoulutus on maksuton. Opetus, ruokailu ja majoitus opiskelija-asuntolassa ovat maksuttomia. Erilaiset viranomaismaksut kuten korttikoulutusten viranomaismaksut (työturvallisuus, hygieniapassi ym.) eivät sisälly maksuttomaan opetukseen.

  Koulutuspaikka
  Kaarina, Tuorlantie 1

  Pakolliset tutkinnon osat

  Ammatilliset tutkinnon osat 70 osp

  • Luonto- ja ympäristöalalla toimiminen
  • Luonnontuotteiden kerääminen (Luonnonvaratuottaja)
  • Materiaalien talteenotto ja hyödyntäminen (Ympäristönhuoltaja)

  Yhteiset tutkinnon osat 35 osp, joista 9 osp valinnaisia

  • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

  Valinnaiset tutkinnon osat

  Ammatilliset tutkinnon osat 75 osp

  • Elintarvikkeiden valmistaminen luonnontuotteista
  • Erityisryhmien ohjaaminen luonnossa
  • Hyvinvoinnin tuottaminen eläinten avulla
  • Hyvinvoinnin tuottaminen luonnontuotteilla
  • Jäte- ja kierrätysneuvonta
  • Kädentaidoissa ohjaaminen
  • Luonnontuotekasvien viljeleminen
  • Tuotteiden valmistaminen luonnonmateriaaleista
  • Ilmastovastuullinen toiminta
  • Yritystoiminnan suunnittelu
  • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa
   • Artesaani- ja lähiruoan tuottaminen
   • Seikkailukasvatus