Luonto- ja ympäristöala Livia

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luontoalan osaamisala, monimuoto

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Koulutus alkaa vuosittain elokuussa ja kestää 2 - 3 vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy. 

Hakeminen

Haku syksyllä 2021 alkavaan monimuotokoulutukseen avataan myöhemmin.

Ilman toisen asteen tutkintoa olevat sekä ylioppilaat voivat hakea koulutukseen yhteishaussa.

Jos sinulla on alan työpaikka, voit suorittaa tutkinnon myös oppisopimuskoulutuksena.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Yhteishaun valintakriteerit löytyvät www.opintopolku.fi

Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, et voi hakea yhteishaussa. Haet silloin jatkuvan haun kautta suoraan oppilaitokseen.

  Koulutuksen kuvaus ja sisältö

  Maaseutuopiston Tuorlan toimipisteessä voit opiskella joko luonto- ja ympäristöneuvojaksi tai luonnonvaratuottajaksi.

  Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä, joka muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Tutkinnon suorittaneista valmistuu joko luonnonvaratuottajia tai luonto- ja ympäristöneuvojia.

  Opetus muodostuu 4-5 päivän mittaisista lähiopetusjaksoista, etäopiskelusta sekä työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta. Lähiopetuksen osuus on noin 2/3 ja etäopetuksen noin 1/3.

  Luonnonvaratuottaja

  Luonnonvaratuottaja työskentelee luonnontuotteiden keruun, viljelyn, tuotannon ja jatkojalostuksen tehtävissä alan yrityksissä. Luonnontuotteita voidaan hyödyntää myös erilaisina hoito- ja hyvinvointituotteina hyvän olon palveluja tarjoavissa yrityksissä. Luonnon- ja kierrätysmateriaalien työstäminen tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia myös kädentaitojen kehittämiseen. Opinnoissa opitaan tunnistamaan ja keräämään luonnontuotteita kuten yrttejä, sieniä ja luonnonmarjoja, jatkojalostamaan niitä elintarvikkeiksi, hyvinvointi- ja koristetuotteiksi sekä viljelemään luonnontuotekasveja.

  Luonto- ja ympäristöneuvoja

  Luonto- ja ympäristöneuvoja työskentelee toiminnan suunnittelijana ja ohjaajana esim. järjestöissä, yhdistyksissä, kerhoissa, leireillä, hyvinvointi- ja virkistyspalveluissa tai jäte- ja kierrätysneuvonnan tehtävissä. Opinnoissa opitaan käyttämään ryhmien ohjaamisessa luonto- ja ympäristökasvatuksen sekä seikkailukasvatuksen menetelmiä, toteuttamaan jäte- ja kierrätysneuvontaa sekä hyödyntämään luonnon- ja kierrätysmateriaaleja kädentaidoissa.

  TUTKINNON PERUSTEET

  Tutkinnon perusteet uudistuvat vuoden 2021 alussa.

  Lisätietoja

  Opinto-ohjaaja Tiina-Liisa Lehtinen, puh. 050 303 9806
  Opintosihteeri Mervi Laurila, puh. 050 592 4423
  Tiiminvetäjä Taina Kummunsalo, puh 050 406 8719

  etunimi.sukunimi(at)livia.fi

   

  Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

  Perustutkintokoulutus on maksuton. Opetus, ruokailu ja majoitus opiskelija-asuntolassa ovat maksuttomia. Erilaiset viranomaismaksut kuten korttikoulutusten viranomaismaksut (työturvallisuus, hygieniapassi ym.) eivät sisälly maksuttomaan opetukseen.

  Koulutuspaikka
  Kaarina, Tuorlantie 1

  Pakolliset tutkinnon osat

  Ammatilliset tutkinnon osat 75 osp

  • Kestävällä tavalla toimiminen
  • Luonnontuotteiden tuottaminen tai
  • Luonto- ja ympäristöneuvonta

  Yhteiset tutkinnon osat 35 osp, joista 9 osp valinnaisia

  • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

  Valinnaiset tutkinnon osat

  Ammatilliset tutkinnon osat 70 osp

  • Luonnontuotekasvien viljely
  • Luonnontuotteiden jatkojalostaminen
  • Hyvinvoinnin tuottaminen luonnontuotteiden avulla
  • Kädentaidoissa osaaminen ja ohjaaminen
  • Luonnonkoristemateriaalien kerääminen ja tuotteistaminen
  • Jäte- ja kierrätysneuvonta
  • Kädentaidoissa osaaminen ja ohjaaminen
  • Hyvinvoinnin tuottaminen luonnontuotteiden avulla
  • Hyvinvoinnin tuottaminen eläinten avulla
  • Erityisryhmien ohjaaminen luonnossa
  • Yritystoiminnan suunnittelu
  • Artesaani- ja lähiruoan tuottaminen (paikallisesti tarjottava tutkinnon osa)
  • Seikkailukasvatus (paikallisesti tarjottava tutkinnon osa)