Luontokartoittajat Örö

Luontoalan erikoisammattitutkinto. Luontokartoittaja. Monimuotokoulutus

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Maaliskuussa 2023 alkavan koulutuksen haku alkaa 1.11.2022.

Hakeminen

Alla kootusti hakeutumisvaiheeseen liittyvät tärkeät päivämäärät:

  1. Hakulinkki kotisivuillamme aukeaa tiistaina 1.11.2022 ja suljetaan 15.12.2022. Hakemuksen jättäminen ei vielä sido Sinua mitenkään. On kuitenkin tärkeää, että täytät hakemuksen huolellisesti ja liität mukaan valokuvat/skannaukset todistuksistasi, sillä hakemusta ei pysty enää muokkaamaan jälkikäteen.
  1. Hakemuksen jättäneet kutsutaan haastatteluun (Teams -yhteys). Haastatteluaikoja saatavilla heti hakemuksen jättämisestä aina tammikuun alkupuolelle saakka. Aika sovitaan erikseen hakemuksen jättämisen jälkeen. Haastattelussa käydään läpi hakulomaketta sekä keskustellaan muista mahdollisesti esille nousseista kysymyksistä. Haastatteluun on varattu aikaa n. 30 minuuttia.
  1. Hakemuksen jättäneet kutsutaan haastattelun lisäksi paikan päälle Livian Paraisten toimipisteeseen tekemään lajintuntemuksen tasokoe sekä aineistokoe. Tilaisuuksia järjestetään kaksi, joista toiseen ilmoittaudutaan hakemuksen jättämisen yhteydessä.
  • I Tiistaina 13.12.2022 klo 12.30-14.15
  • II Tiistaina 3.1.2023 klo 12.30-14.15
  1. Opiskelijavalinnasta ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostilla pe 13.1.2023 mennessä.
  1. Opiskelupaikan saaneita pyydetään vahvistamaan opiskelupaikkansa pe 27.1.2022 mennessä. Tämä on tärkeää, jotta pääsemme ilmoittamaan mahdollisille varasijalla olijoille mahdollisimman pian vapautuneesta paikasta.
  1. Opinnot alkavat ma 27.2.2023 klo 12.30 Paraisten toimipisteessä.
  1. Koulutusohjelman mukainen arvioitu valmistumispäivämäärä on ti 31.12.2024. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan kuitenkin HOKS (=henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma), jossa mm. valmistumisen ajankohtaa on mahdollisuus henkilökohtaistaa.

Haku 27.2.2023 alkavaan koulutukseen on päättynyt. Kyselyt avoimista paikoista suoraan opettajatuutorille hanna.jalkanen@livia.fi 3.1.2023 jälkeen.

Rauhaisaa vuoden vaihdetta!

 

HAE KOULUTUKSEEN

 

Mikäli sinulla on alan työpaikka voi tutkinnon suorittaa kokonaan tai osittain oppisopimuskoulutuksena.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Haemme koulutukseemme motivoituneita, koulutuksen tavoitteisiin sitoutuneita sekä vahvasti työelämäsuuntautuneita itseohjautuvia tekijöitä. Mikäli nämä kriteerit täyttäviä hakijoita on vähintään 10, aloitamme uuden koulutusohjelman luontoalan erikoisammattitutkintoon (luontokartoittaja) ma 27.2.2023.

 

Linkistä katsottavissa alle tunnin mittainen esittely luontokartoittajakoulutuksesta Liviassa. Siitä löytyvät vastaukset myös hakukelpoisuuteen ja valintakriteereihin liittyviin kysymyksiin.

https://youtu.be/sgcZBHfLucI

 

Tervetuloa mukaan hakuprosessiin!

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Tutkintokoulutus on suunnattu luontokartoittajan työstä kiinnostuneille aikuisille.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, sisältäen noin 15 lähiopetusviikkoa ensimmäisen lukuvuoden aikana  ja ohjattua etäopiskelua muina aikoina. Toisena lukuvuonna lähiviikkojen määrä on pienempi. Koulutus kestää noin kaksi vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (Hoks).

Suunnitelmaan luonnostellaan jo opintojen alkuvaiheessa opiskelijan tutkintorakenne. Tutkinnon suorittamisesta ja näytöistä voit katsoa tästä linkistä koosteen  https://youtu.be/Rh5nMTbgsi4

Oppilaitos sijaitsee monipuolisen ja kiinnostavan saariston portilla Paraisilla, noin 25 km Turusta. 

Oppimisympäristöinä hyödynnämme monin tavoin saariston ja muun ympäröivän luonnon tarjoamia mahdollisuuksia eri vuodenaikoina sekä teemme yhteistyötä eri yhteistyötahojen kanssa.

 

Tutkinnon suorittaneen osaaminen

Luontokartoittajan erikoisammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito tehdä toimeksiannon mukaisesti erilaisissa maankäyttö- ja ympäristöhankkeissa luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvia kasvillisuus- ja eläinlaji- tai -lajiryhmäkohtaisia perus-, erityis- ja lisäselvityksiä sekä seurantaa. Hän tuntee peruslajiston sekä oman suuntautumisensa mukaisen eliölajiston ja luontotyypit. Luontokartoittajan erikoisammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito tehdä luontoselvityksen laadintaan tarvittavat maastotyöt. Hän osaa arvioida kohteen merkittävyyttä ja toimenpiteiden vaikutuksia eri eliölajien menestymiseen. Hän osaa raportoida tulokset selkeästi, tehdä johtopäätöksiä ja antaa suosituksia. Valinnaisten tutkinnon osien mukaisesti hänellä on ammattitaito lajisto- tai luontotyyppiselvitysten tekemiseen, luontovaikutusten arviointiin, luonnonhoitosuunnitelmien laatimiseen, paikkatiedon käyttöön tai yritystoiminnan perustamiseen tai kehittämiseen luontokartoitusalalla.

 

Työtehtäviä, joissa tutkinnon suorittanut voi toimia

Luontokartoituksen osaamisalan suorittanut luontokartoittaja osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida luontoselvitystyön. Hän osaa tehdä lajisto- tai luontotyyppiselvityksen. Erikoistumisensa mukaisesti hän osaa soveltaa vahvaa luonto-osaamistaan erilaisiin tehtäviin tai tehdä alaan liittyviä paikkatietoanalyysejä.

Lisätietoja

Hanna Jalkanen

FM biologi

lehtori, luonto- ja ympäristöala

Ammattiopisto Livia

Toimipaikka - Parainen

hanna.jalkanen(at)livia.fi

+358 (0)50 355 6444

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

Koulutus maksaa 350 €. Lisäksi kustannuksia tulee tarvittavista henkilökohtaisista varusteista sekä ammattikirjallisuudesta.

Yksittäisen tutkinnon osan, hinta on 100 € / tutkinnon osa.

Suoraan näyttöihin osallistuminen ilman tutkintokoulutusta on maksutonta.

Koulutuspaikka
Parainen, Kalakouluntie 72

Tutkinnon muodostuminen

Luontokartoittajan erikoisammattitutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.
Valinnaisista tutkinnon osista toisen tulee olla tutkinnon osa:
4. Lajistoselvityksen laatiminen tai
5. Luontotyyppiselvityksen laatiminen.

Pakolliset tutkinnon osat
1. Luontoselvitystyön suunnitteleminen
2. Luontoselvityksen maastotöiden toteuttaminen
3. Luontoselvitysaineiston käsitteleminen ja raportoiminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista tutkinnon suorittaja valitsee 2 osaa
Valmistava koulutus:
4. Lajistoselvityksen laatiminen
5. Luontotyyppiselvityksen laatiminen
9. Yrittäjänä toimiminen luontokartoitusalalla

Työpaikalla järjestettävänä koulutuksena (koulutussopimus tai oppisopimus):
6. Luontovaikutusten arvioinnin tekeminen
7. Luonnonhoitosuunnitelman laatiminen
8. Paikkatiedon käsitteleminen ja analysoiminen luontokartoitusalalla