lumikenkäily

Luontoperusteiset hyvinvointipalvelut (Green Care)  – Luonto- ja ympäristöalan Perustutkinto-tutkinnon-osa

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät tai haluavat työskennellä luontohyvinvoinnin (Vihreä voima) parissa. Koulutus soveltuu erityisesti terveys-, sosiaali- ja kasvatusalan tehtävissä työskenteleville sekä muille luontohyvinvointi toiminnasta kiinnostuneille, esimerkiksi maaseutu- tai luontopalveluiden parissa työskenteleville tai toiminnan laajentamista suunnitteleville. (20osp)

Koulutus pohjautuu Green care- luontovoiman menetelmiin. Koulutuksen aikana perehdytään luontoperusteisen hyvinvointipalvelun suunnitteluun ja toteutukseen sekä tutustutaan alan toimijoihin. Koulutuksessa keskitytään luontovoiman mahdollisuuksien ymmärtämiseen ja hyödyntämiseen, sisältäen mm. aistiharjoituksia, puutarhaterapiaa, metsäkylpyä. Tärkeässä roolissa on luontokokemusten luominen ja luontoyhteyden vahvistaminen palveluiden avulla.

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Koulutus alkaa 11.9.2023. Lähiopetusta on ma-to viikoilla: 37, 38, 40 ja 45. Näytöt osaamisesta pidetään työelämälähtöisesti ja sovitusti lukukauden 2023 - 24 aikana. Hyväksytyn näytön jälkeen tutkinnon osa on suoritettu.

Lähipäivät järjestetään pääasiassa Paraisilla tai retkillä.

 

Hakeminen

Hakeminen syyskuussa 2023 alkavaan koulutukseen tapahtuu 04.9.2023 saakka alla olevasta linkistä:

 

HAE KOULUTUKSEEN

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Koulutus sopii henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita luonnosta ja luonnon hyvinvointivaikutuksista sekä luonnossa liikkumisesta. Se sopii hyvin myös niille, jotka haluavat saada lisäosaamista ihmisten kanssa toimimiseen. Voit olla esimerkiksi luonto-ohjaaja, eräopas, sosiaali- ja terveysalalta, alan vaihtaja, jne. Kysy meiltä lisää, niin katsomme, voisiko tutkinto sopia sinulle.

Haastattelemme hakijat tarkemmin, jos hakemuksia tulee runsaasti.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Opiskelija hankkii tutkinnon osan osaamisen lähiopetuspäivissä, etänä suoritettavilla itseopiskelutehtävillä, ja käytännön työtehtävissä. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista suoritetaan esimerkiksi alan yrityksissä tai yhdistyksissä. Osaamisen kertymistä seurataan oppimispäiväkirjan ja opiskelutehtävien avulla. 

Koulutus antaa valmiuksia ohjata ryhmiä luonnon hyvinvoinnin ja Green Care-Vihreä Voiman periaatteiden mukaisesti. Koulutuksen suorittaneella on valmiudet toteuttaa itse luontohyvinvointitoimintaa tai suunnitella sen toteuttamista omalla työpaikallaan yhteistyössä toiminnan palveluja tuottavien yrityksien kanssa.

Lähiopiskelujakson sisältöä:

  • Luontohyvinvointipalvelun suunnittelu ja toteuttaminen
  • Luontoperustaisen hyvinvointipalvelun peruselementtien ja -edellytysten keskeiset sisällöt
  • Ryhmän ohjaaminen Vihreä voima -menetelmien mukaisesti
  • Vastuullisuus, luvat ja lainsäädäntö.

Etäopiskelun sisältöä:

  • opiskelija opiskelee kurssin vetäjän antamien ohjeiden mukaan joko kotona tai työpaikalla. Kyseessä on ohjattu itseopiskelua, jossa opiskelija tutustuu opiskeltavaan aineistoon ja tekee harjoitustöitä itsenäisesti. Opiskeltava materiaali voi olla kirjallista ja/tai sähköistä, esimerkiksi erilaisia verkkomateriaaleja tai videointeja 
  • Opiskelumateriaalit ovat saatavilla koulutuksen oppimisalustalla
  • luontoperustaisen hyvinvointipalvelun suunnitteleminen – näytön toteutus työelämälähtöisesti.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen sisältöä:

  • Luontohyvinvointipalvelun ohjaaminen asiakkaalle
  • Palvelun suunnittelu, valmistelu ja toteutus

Koulutuksen opettajana toimii Hortonomi amk, AmO, Anne Heino. Anne on suorittanut Green Care -pilottikoulutuksen (Lapin amk) ja perehtynyt laajasti luontohyvinvointiin. Anne on kouluttautunut lisäksi myös mm. biologian, ympäristötieteen, visuaalisen viestinnän ja yrittäjyyden alalla.  

 

Tutustu tutkinnon perusteisiin / tutkinnon osa

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846213/tutkinnonosat/7848290

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Mahdollisuus jatkaa opintoja perustutkintoon.

Lisätietoja

Charlotta Hagman
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen opettajana toimii Anne Heino (Hortonomi amk, AmO)

Anne on suorittanut Green Care -pilottikoulutuksen (Lapin amk) ja perehtynyt laajasti luontohyvinvointiin. Anne on kouluttautunut lisäksi myös mm. biologian, ympäristötieteen, visuaalisen viestinnän ja yrittäjyyden alalla.  

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Koulutuspaikka
Parainen, Kalakouluntie 72