maatalous eläinopetus

Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoidon osaamisala

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Aloitus vuosittain elokuussa.
Koulutus kestää peruskoulupohjalta n. 3 vuotta ja aiemmin tutkinnon suorittaneilta n. 2 v. tai henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Hakeminen

Peruskoulun päättäneet hakeutuvat koulutukseen kevään yhteishaun kautta osoitteessa www.opintopolku.fi
Yhteishaku on varattu ensimmäistä tutkintopaikkaansa hakeville. Yhteishaku järjestetään 22.2.-22.3.2022.

Lukion oppimäärän, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneet eivät voi hakea yhteishaussa. Heillä on mahdollisuus hakea jatkuvan haun kautta. Linkki maatalousalan perustutkinnon, eläintenhoidon osaamisalan jatkuvaan hakuun avataan 1.3.2022. Hakuaika on maaliskuu 2022.  Hakijat kutsutaan samoihin valintakokeisiin kuin yhteishaussa hakeneet.

 

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Yhteishaun valintakriteerit löytyvät www.opintopolku.fi

Jos olet suorittanut lukion oppimäärän, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, et voi hakea yhteishaussa. Hae silloin jatkuvan haun kautta suoraan oppilaitokseen.

Pääsy- ja soveltuvuuskoepäivät ovat: 6.5., 13.5., 20.5. 23.5. (varapv 24.5.). Vain yksi päivä/hakija. Päivä ja kellonaika ilmoitetaan hakijalle pääsykoekutsun yhteydessä.

Kirjallinen tehtävä + käytäntöä. Ei tarvita ennakkovalmistautumista.

Aikaa kokeisiin voi varata n. 2 h

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Maatalousalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, joka muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Teoria- ja käytäntöoppimista on päivisin pääsääntöisesti 4 pv/vko oppilaitoksella + etä-/verkkotehtäviä. Lisäksi on työpaikalla järjestettävää koulutusta. Koulutus sisältää myös päivystystä oppilaitoksen eläinhoitolassa.

Eläintenhoidon osaamisalan suorittanut eläintenhoitaja osaa hoitaa ja kasvattaa eläimiä erilaisissa eläintenhoitoalan yrityksissä. Hänellä on laajat perustiedot eläinten elintoiminnoista, ravitsemuksesta, terveydenhoidosta ja perinnöllisyydestä. Hän pystyy huolehtimaan erilaisten eläinten hyvinvoinnista ja tekemään eläinten hoitotyöt voimassa olevien säädösten ja asetusten mukaisesti. Hän osaa käyttää työssä tarvittavia koneita ja laitteita oikeilla työtavoilla, turvallisesti ja ympäristöystävällisesti. Eläintenhoitajalla on valmiudet perustaa eläintenhoitoalan yritys tai toimia eläintenhoitajana maatilalla, lomittajana, kotieläinpuistossa, eläintarhassa, tutkimuslaitoksissa, eläinklinikoilla ja muissa eläinalan yrityksissä. Eläintenhoidon osaamisalalla voi erikoistua tuotantoeläinten ja/tai pieneläinten hoitamiseen ja hyvinvointiin.

  TUTKINNON PERUSTEET 

  Huom! Tutkinnon perusteet uudistuvat 1.8.2022 alkaen:

  TUTKINNON PERUSTEET

   

  Lisätietoja

  Tiiminvetäjä Rosita Isotalo, puh. 050 438 9572
  Opo Tiina-Liisa Lehtinen, puh. 050 303 9806
  Opintosihteeri Marja-Leena Suomi, puh. 050 303 9833
  Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)livia.fi

  Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

  Perustutkinto on maksuton. Erilaiset viranomaismaksut kuten korttikoulutusten (ea1, työturvallisuus, tieturvallisuus, tulityö, T-luokan ajolupa, ym.) viranomaismaksut eivät sisälly maksuttomaan opetukseen.

  Koulutuspaikka
  Paimio, Taatilantie 110

  Pakolliset tutkinnon osat

  Ammatilliset tutkinnon osat, 75 osp

  • Työskentely maatalousalalla
  • Maaseutuyrittäminen
  • Eläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen

  Yhteiset tutkinnon osat 35 osp, joista 9 osp valinnaisia

  • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

  Valinnaiset tutkinnon osat

  Ammatilliset tutkinnon osat, 70 osp

  •  Pieneläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen
  • Tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen
  • Eläinlajikohtainen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen, voi valita useamman kerran
  • Eläintarhaeläinten tuntemus ja hoito
  • Lomitustyön perusteet