Lampaita aitauksessa.

Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoidon osaamisala, monimuoto

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Monimuotokoulutuksena toteutettava maatalousalan perustutkinto/eläintenhoidon osaamisala alkaa vuosittain tammikuussa. Koulutus kestää n. 1,5 vuotta. Opiskelun alussa jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa tarkennetaan opiskelijan henkilökohtaiset opiskelutavoitteet ja -ajat.

Seuraava koulutus alkaa tammikuussa 2023.

Hakeminen

Haku tammikuussa 2023 alkavaan koulutukseen on auki 18.9.2022 asti. Hae koulutukseen alla olevan linkin kautta:

HAE KOULUTUKSEEN (Haku on päättynyt).

Koulutukseen hakeneille pidetään info-ilta (keskiviikkona 21.9. klo 17.00) Paimion toimipaikassa os. Taatilantie 110, Paimio. Luokkana: auditorio 4. kerros. Kesto n. 1 h. Haastatteluajat varataan info-illassa. 

Haun jälkeen vapaaksi jääneille paikoille voit hakea suoraan koululle jatkuvan haun kautta (merkitse, että olet kiinnostunut eläintenhoidon osaamisalasta). 

Oppisopimuskoulutukseen voi hakeutua joustavasti. Lue lisätietoja oppisopimuksesta.
 

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa vankka perusammattitaito eri eläinammateissa työskenteleville sekä yrittäjäksi aikoville.

Eläintenhoidon osaamisalan tutkintokoulutus toteutetaan lähijaksoilla (sekä ilta- että päiväopetusta) oppilaitoksella, etäjaksoilla sekä työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa työelämässä (koulutus- tai oppisopimus). Etäopinnot sisältävät verkko-opetusta Moodlessa.
Ensimmäisen vuoden keväällä lähijaksot ovat oppilaitoksella iltaisin, jonka jälkeen n. neljä lähipäivää kuukaudessa. Lisäksi jaksot pitävät sisällään alan työpaikalla järjestettävää koulutusta. Osaaminen osoitetaan näytöissä, jotka toteutuvat pääsääntöisesti opiskelujen aikana työpaikoilla.

Maatalousalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, joka muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

  Eläintenhoitaja voi toimia mm. eläintenhoitajana lemmikki- tai löytöeläinhoitolassa sekä maatalouslomittajana. Hän voi työskennellä kotieläinpuistoissa, pieneläinkaupoissa sekä maataloustarvikekaupoissa. Tutkinto antaa valmiudet toimia myös erilaisissa maatiloille suunnatuissa palvelutehtävissä kuten karjanhoitajana. Eläintenhoitaja voi toimia mm. eläinyrittäjänä, maatilamatkailuyrittäjänä tai maataloustuotteiden jatkojalostajana.

  Omaa tämän hetken osaamistasi voit arvioida OSAAN.fi  sivuilla.

  Jatko-opiskelumahdollisuudet

  Perustutkinnon suorittaneella on yleinen jatko-opintokelpoisuus, jonka mukaan hän on kelpoinen pyrkimään ammattikorkeakouluihin ja yliopisto-opintoihin. Mahdollisuus erikoistua ammattiosaamisessa mm. eläintenhoitajan ammattitutkintoon.

  Lisätietoja

  Opettaja Leena Eklöf, puh. 050 523 3807
  Opintosihteeri Marja-Leena Suomi, puh. 050 303 9833
  Tiiminvetäjä Rosita Isotalo, puh. 050 438 9572
  Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)livia.fi

  Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

  Perustutkinto on maksuton. Erilaiset lupa- ja pätevyyskoulutusten viranomaismaksut, jotka eivät sisälly tutkinnon perusteisiin, voivat olla maksullisia. 

  Koulutuspaikka
  Paimio, Taatilantie 110

  Pakolliset tutkinnon osat

  Ammatilliset tutkinnon osat, 80 osp

  • Toiminta maatalousalalla
  • Luonnonvara-alan yrityksessä toimiminen
  • Tuotantoeläinten hyvinvoinnista huolehtiminen
  • Seura- ja harraste-eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen

  Yhteiset tutkinnon osat 35 osp, joista 9 osp on valinnaista

  • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

  Valinnaiset tutkinnon osat

  Ammatilliset tutkinnon osat, 65 osp

  • Eläinlajikohtainen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen, voi valita kolme kertaa kohdennettuna eri tuotantosuuntaan t. tuotantoeläinlajiin
  • Eläinlajikohtainen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen, voi valita kolme kertaa kohdennettuna eri seura- ja harraste-eläinlajeihin tai eläinryhmiin
  • Eläinten kuljettaminen (voi kohdentaa eri eläinlajeihin: hevonen, nauta, sika, lammas, vuohi ja siipikarja)