Maatalouskone sadonkorjuussa pelolla

Maatalousalan perustutkinto, maatilatalouden osaamisala

Haaveiletko elämästä maaseudulla, ruoantuottamisesta tai maaseutuyrityksen jatkamisesta?

Maatalousalan perustutkinnon suorittanut maaseutuyrittäjä pystyy toimimaan nykyaikaisesti maatilatalouden eri ammateissa, kuten maanviljelijänä, tuotantoeläinten hoitajana, maatalouslomittajana, maataloustarvikekaupassa. Maatalousalan perustutkinto tarjoaa edellytykset työskennellä myös erilaisissa lomitus­-, työ­- ja kone­palveluita tarjoavissa yrityksissä tai maisemanhoidon ja uusiutuvan energian palveluiden parissa yrittäjänä tai työntekijänä. Hänellä on edellytykset kehittää itseään ja toimia muuttuvassa toimintaympäristössä.

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Opinnot alkavat vuosittain elokuussa. Opintoihin voi hakea ympäri vuoden, opintojen aloitus räätälöidään tarpeesi mukaan.

Lähiopetusta järjestetään arkisin maanantaista torstaihin klo 8-16.

Koulutus kestää 2-3 vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy. 

Hakeminen

Koulutukseen hakeudutaan ympäri vuoden jatkuvan haun kautta tai kevään yhteishaussa www.opintopolku.fi. Yhteishaku on varattu ensimmäistä tutkintopaikkaansa hakeville, pääsääntöisesti peruskoulun päättäville tai päättäneille, joilla ei ole vielä toisen asteen tutkintoa. Yhteishaun valintakriteerit löytyvät opinpolku-sivulta. 

HAE YHTEISHAUSSA

Yhteishaun jälkeen voit hakeutua koulutukseen alla olevan linkin kautta. Myös lukion, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittanut voi hakeutua koulutukseen tämän linkin kautta.Jos olet jo suorittanut lukion, jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, et voi hakea yhteishaussa. Haet silloin jatkuvan haun kautta suoraan oppilaitokseen.

HAE KOULUTUKSEEN

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Maatalousalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Opinnoissaan opiskelija hankkii itselleen laajan maatalousalan osaamisen, jossa huomioidaan luonnon monimuotoisuus, toiminnan hiilineutraalius, lopputuotteen laatu ja nykyaikaisen markkinoinnin vaatimukset.

Maatilatalouden osaamisalan suorittanut maaseutuyrittäjä osaa tehdä töitä monipuolisesti erilaisissa maaseutualan yrityksissä niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Hänellä on laajat perustiedot maan kasvukunnon ylläpidosta ja kasvien kasvuun vaikuttavista tekijöistä. Hänellä on hyvät tekniset taidot ja hän osaa käyttää ja huoltaa työssä tarvittavia koneita ja laitteita. Valintojensa mukaisesti hän osaa hoitaa tuotantoeläimiä niiden hyvinvointia edistäen, harjoittaa suunnitelmallista metsätaloutta, palvella asiakkaita tai käyttää ja suunnitella yrityksensä tuotantoteknologiaa ja rakennuskantaa sekä jatkojalostaa tuottamiaan elintarvikkeita ja palveluita.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on jatko-opintokelpoisuus yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Mahdollisuus erikoistua ammattiosaamisessa ammattitutkintojen kautta.

Lisätietoja

Tiiminvetäjä Paula Kohijoki, 050 410 3328
Opo Tiina-Liisa Lehtinen, 050 303 9806
Opintosihteeri Mervi Laurila, 050 592 4423
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

Perustutkintokoulutus on maksuton. Ruokailu ja majoitus opiskelija-asuntolassa ovat maksuttomia. Erilaiset viranomaismaksut kuten korttikoulutusten viranomaismaksut (mm. työturvallisuuskortti) eivät sisälly maksuttomaan koulutukseen.

Koulutuspaikka
Kaarina, Tuorlantie 1

Pakolliset tutkinnon osat

Ammatilliset tutkinnon osat  80 osp

 • Toiminta maatalousalalla
 • Luonnonvara-alan yrityksessä toimiminen
 • Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen
 • Maatalousyrittäminen

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp, joista 9 osp valinnaisia

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen vähintään

Valinnaiset tutkinnon osat

Ammatilliset tutkinnon osat 65 osp

 • Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Eläinlajikohtainen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Eläinten kuljettaminen
 • Kasvilajikohtainen tuottaminen
 • Luonnonmukainen kasvituotanto
 • Luonnonmukainen kotieläintuotanto
 • Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen
 • Metsien hyödyntäminen
 • Peltokasvien tuottaminen
 • Rakentaminen maaseutuympäristössä