Metsuri

Metsätyöntekijäkoulutus, työvoimakoulutus

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Koulutus toteutetaan osatutkintotavoitteisena työvoimakoulutuksena. Koulutuksen voi aloittaa yksilöllisesti seuraavina ajankohtina:

  • 29.3.2021
  • 16.8.2021
  • 8.11.2021

Koulutuksen kesto on n. 10 kk.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan sähköisesti te-palvelut.fi sivuilla koulutusnumerolla 695619. Hakuajat:

  • 29.3.2021 alkavaan koulutukseen haetaan 11.3. mennessä.
  • 16.8.2021 alkavaan koulutukseen haetaan 29.7. mennessä.
  • 8.11.2021 alkavaan koulutukseen haetaan 21.10. mennessä.

Työvoimakoulutukseen hakeutuminen on sitovaa ja hakemuksen voi peruuttaa ainoastaan pätevällä syyllä.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Koulutus on suunnattu metsäalan työstä kiinnostuneille ja alalle soveltuville työttömille tai työttömyysuhan alla oleville työnhakijoille. Pohjakoulutus- tai alan työkokemusvaatimusta ei ole. Ajokortti on välttämätön. Alalla työskentely edellyttää hyvää terveyttä ja fyysistä kuntoa sekä kykyä itsenäiseen, pitkäjänteiseen ja vastuulliseen työhön.

Opiskelijat valitaan koulutukseen hakemusten ja haastattelun perusteella. Hakemuksesi on voimassa niin kauan, kunnes se on hyväksytty tai hylätty.  Täytä hakemus huolellisesti, sen perusteella sinut valitaan haastatteluun! Seuraa valintojen etenemistä Oma asiointi -verkkopalvelun kautta. Verkkopalvelusta voit käydä tarkistamassa esim. mahdollisen valintahaastattelun ajan ja paikan.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille riittävät perusvalmiudet työskennellä metsäalalla. Koulutuksen jälkeen opiskelija suoriutuu itsenäisesti erilaisista metsänhoitoon ja manuaaliseen puunkorjuuseen liittyvistä tavallisimmista työtehtävistä. Hän osaa käyttää ja kunnostaa työvälineensä. Keskeisenä tavoitteena on tukea opiskelijoiden työllistymistä alalle. Koulutus valmentaa opiskelijoita myös yrittäjyyteen.

Koulutuksessa keskitytään ammatillisesti kolmeen metsäalan perustutkinnon osaan: metsän hoito ja hyödyntäminen, metsänhoitopalvelut ja puunkorjuupalvelut. Koulutuksen aikana suoritetaan tieturva-, työturva-, kasvinsuojelu-, ensiapu- ja luonnonhoitokorttikoulutukset. Lisäksi suoritetaan työelämässä toimiminen, opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet,  toiminta digitaalisessa ympäristössä,  yrittäjyys- ja yrittäjämäinen toiminta sekä kestävän kehityksen edistäminen osa-alueet.

Koulutus muodostuu lähi- ja etäopetuksesta sekä työpaikalla oppimisesta koulutussopimuksella. Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti todellisilla työmailla käytännönläheisesti.

Lisätietoja

Maaseutuopistolla voi omakustanteisesti majoittua ja ruokailla lähipäivien aikana.

Lisätietoa koulutuksesta opettaja Pauli Kokkoselta p. 050 476 6009, etunimi.sukunimi(at)livia.fi.

Tietoja työvoimakoulutuksista ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa
puhelinnumerosta 0295 020 702.

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

Koulutus on työvoimakoulutusta ja opiskelijalle maksutonta lukuun ottamatta mahdollisia
työelämän lupa- ja korttikoulutuksiin liittyviä viranomaismaksuja.

Koulutuspaikka
Paimio, Taatilantie 110