Tuorla puutarhuri

Puutarha-alan perustutkinto

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Yhteishaun kautta hakeutuvien opinnot alkavat vuosittain elokuussa. Jatkuvan haun kautta tulleiden ryhmä aloittaa elokuussa ja helmikuussa.

Opintojen kesto henkilökohtaistamisen mukaan, yleensä noin 2-3 vuotta.

Jos olet kiinnostunut osatutkinnon suorittamisesta, kesto ja aloitus määräytyy tutkinnon osan/osien mukaan.

Hakeminen

Puutarha-alan perustutkintoon voivat hakea niin nuoret vailla ammatillista koulutusta olevat, kuin jo ammatillisen koulutuksen tai lukion suorittaneet ja ehkä ammatinvaihtoa ja uutta koulutusta harkitsevat nuoret ja aikuiset.

Yhteishaku on tarkoitettu peruskoulun suorittaneille, ammatillista perustutkintoa vailla oleville hakijoille. Puutarha-alan perustutkintoon johtavaan koulutukseen hakeudutaan kevään yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Muut kuin yhteishaussa hakevat voivat hakea alla olevan linkin kautta.

HAE KOULUTUKSEEN

Uusi ryhmä aloittaa kahdesti vuodessa, elokuussa ja helmikuussa. Elokuun aloituksen hakulomake on jätettävä viimeistään 15.5. (linjalle otetaan opiskelijoita hakuajan jälkeen, mikäli vapaita opiskelupaikkoja on jäänyt) ja helmikuun aloitukseen hakevien on jätettävä hakulomake viimeistään 15.11.

Tänä vuonna elokuun ryhmät aloittavat viikolla 32 ja 33. Koulutukseen 15.11.2022 mennessä hakeneille järjestetään infopäivä 28.11. klo 17, hakijat saavat kutsun tapahtumaan. Haastattelut pidetään viikolla 49. 

Jos ryhmä ei tule keväällä täyteen, hakemuksia otetaan yhä vastaan jatkuvan haun kautta ja hakijat haastatellaan viikolla 32. 

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Pohjakoulutus: peruskoulu tai vastaava kouluasteen suoritus.

Yhteishaun kautta hakeneiden opiskelijavalinta: Hakijoille järjestetään pääsykoe. Opiskelijavalinta tapahtuu hakijan yhteishaun ja pääsykoepisteiden mukaan. Yhteishaku on ensimmäistä tutkintopaikkaansa hakeville peruskoulun päättäville tai päättäneille. Koulutuksen valintaperusteet näet täältä.

Nettisivujemme linkin kautta hakeneiden opiskelijavalinta: Hakijat valitaan haastattelujen pisteytysten perusteella. Ammattiopisto Livian jatkuvan haun valintakriteerit löytyvät täältä. Kutsumme hakijat infotilaisuuteen jonka päätteeksi voit varata haastatteluajan. Infotilaisuuksia järjestetään toukokuussa ja marraskuussa. Jos jätit hakemuksesi ennen 15.5., sinut kutsutaan toukokuun infotilaisuuteen. Jos olet jättänyt hakemuksesi 15.5. jälkeen, sinut kutsutaan 28.11.2022 infotilaisuuteen klo 17-19 (hakuhaastattelut 7.-9.12.2022). Kutsu infotilaisuuteen tulee pari päivää ennen infotilaisuutta ja siinä kerrotaan infotilaisuudesta tarkemmin. Infotilaisuuden päätteeksi varataan haastatteluaika.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Puutarha-alan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, joka muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Liviassa on valittavana kaikki kolme osaamisalaa.

 • kukka- ja puutarhakaupan osaamisala
 • puutarhatuotannon osaamisala
 • viheralan osaamisala

Osaamisalavalinta tehdään vasta kun opiskelija on opintojen alussa ensin saanut tutustua kaikkiin kolmeen osaamisalavaihtoehtoon.

Opetus muodostuu 3 - 5 päivän mittaisista lähiopetusjaksoista ja työpaikoilla oppimisesta. Opetukseen sisältyy myös etä-, verkko- ja itsenäistä opiskelua.

Jos sinulla on alan työpaikka, voit suorittaa tutkinnon myös oppisopimuskoulutuksena.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden eli opiskelija voi tutkinnon suoritettuaan hakeutua jatkamaan opintojaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Ammatillista koulutusta voi myös täydentää ammatti- tai erikoisammattitutkinnolla.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Tiina-Liisa Lehtinen, puh. 050 303 9806

Tiiminvetäjä Jaana Jaakola-Joento puh. 050 355 2434

Opintosihteeri Leena Koli puh. 050 464 2200 

Opintosihteeri Mervi Laurila, puh. 050 592 4423 (yhteishaku)

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

Perustutkintokoulutus on maksuton. Opetus, ruokailu ja majoitus opiskelija-asuntolassa ovat maksuttomia. Erilaiset viranomaismaksut kuten korttikoulutusten viranomaismaksut (mm. työturvallisuus hygieniapassi ym.) eivät sisälly maksuttomaan koulutukseen.

Koulutuspaikka
Kaarina, Tuorlantie 1

Pakolliset tutkinnon osat

Ammatilliset tutkinnon osat 100 osp

 • Puutarhatöiden tekeminen
 • Puutarha-alan organisaatiossa toimiminen

Osaamisalan pakolliset

 • Kukka- ja puutarhakaupan osaamisala:
  • Asiakaspalvelu ja myyntityö puutarha-alan myymälässä
  • Myymälätyöskentely puutarha-alalla
 • Puutarhatuotannon osaamisala:
  • Puutarhakasvien tuottaminen avomaalla
  • Puutarhakasvien tuottaminen katetuissa olosuhteissa
 • Viheralan osaamisala:
  • Viheralueiden rakentaminen
  • Viheralueiden kunnossapito

Yhteiset tutkinnon osat 35 osaamispistettä, joista 9 osp valinnaisia

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Valinnaiset tutkinnon osat

Ammatilliset  tutkinnon osat 45 osp

 • Asiakkaiden neuvominen puutarhamyymälässä
 • Erityisviheralueiden kunnossapito *
 • Kasvillisuuden käyttö viheralalla
 • Kasviryhmän tuottaminen *
 • Kukkasidontatöiden tekeminen
 • Luonnon monimuotoisuutta tukeva puutarhanhoito
 • Puutarha-alan tapahtumapalveluiden tuottaminen
 • Puutarha-alan myynti- ja tapahtumatilan järjestäminen
 • Puutarhatuotteiden jatkojalosteiden tekeminen
 • Puuvartisten kasvien hoitaminen
 • Tilan koristelu kasvimateriaalilla
 • Viheralueiden kivitöiden tekeminen
 • Viheralueiden puutöiden tekeminen
 • Viheralueiden ulkovarusteiden ja rakenteiden rakentaminen
 • Vihersisustuskasvien istutus ja hoito
 • Ilmastovastuullinen toiminta
 • Yrityksessä toimiminen
 • Tämän tutkinnon toisen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa
 • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

 * Opiskelija voi valita tutkinnon osan useamman kerran kohdennettuna eri erityisalueisiin.