puutarhuri Livia

Puutarha-alan perustutkinto, monimuoto

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Seuraava tutkintokoulutus alkaa helmikuussa 2021. 

Opintojen kesto henkilökohtaistamisen mukaan, noin 2 vuotta.

Jos olet kiinnostunut osatutkinnon suorittamisesta, kesto ja aloitus määräytyy tutkinnon osan/osien mukaan.

Hakeminen

Helmikuussa 2021 alkavaan ryhmään voit hakea oheisen hakulinkin kautta HAE KOULUTUKSEEN 22.11.2020 mennessä. Kaikki hakijat kutsutaan tutkinnon esittelyinfoon. Poikkeustilanteen mahdollisesti jatkuessa info järjestetään nettiyhteyden välityksellä. Infotilaisuus pidetään 30.11.2020 klo 17. Hakijoille lähetetään liittymislinkki infotilaisuuteen. Liittymislinkki tulee hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Infotilaisuudessa varataan aika yksilöhaastatteluun. Yksilöhaastattelut järjestetään viikolla 50 2020.

Osatutkinnon suorittajat voivat hakeutua non-stoppina tämän hakulinkin kautta JATKUVA HAKU 

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Pohjakoulutus: peruskoulu tai vastaava kouluasteen suoritus.

Kaikki hakijat haastatellaan ja opiskelijavalinnat tehdään haastattelujen pisteytysten perusteella. Pisteytyksessä huomioidaan puutarha-alan työkokemus tai harrastuneisuus, koulutuksen tarve ja koulutuksen soveltuvuus hakijan tarpeiseen, taloudelliset ja ajalliset resurssit sekä motivaatio sitoutua opintoihin.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Puutarhurin tutkintokoulutus muodostuu ammatillisista opinnoista sekä yhteisistä tutkinnon osista.

Koulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Opetus muodostuu 3 - 5 päivän mittaisista lähiopetusjaksoista ja työpaikoilla oppimisesta. Opetukseen sisältyy myös etä-, verkko- ja itsenäistä opiskelua.

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. 

Lisätietoja

Tiiminvetäjä Marika Aaltonen puh. 050 406 8708
Opintosihteeri Leena Koli puh. 050 464 2200

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

Perustutkintokoulutus on maksuton. Erilaiset viranomaismaksut kuten korttikoulutusten (tieturva, työturvallisuus, EA1, T-luokan ajolupa,  yms) viranomaismaksut eivät sisälly maksuttomaan koulutukseen.

Koulutuspaikka
Kaarina, Tuorlantie 1

Pakolliset tutkinnon osat

Ennen vuotta 2021 alkavien tutkintokoulutusten tutkintorakenne

Ammatilliset tutkinnon osat 105 osp

 •     Työskentely puutarha-alalla
 •     Yrittäminen puutarha-alalla

Puutarhurin tutkinnossa on valittavana kolme osaamisalaa (Puutarhatuotannon, Viheralan tai Kukka- ja puutarhakaupan osaamisala). Opiskelija valitsee näistä yhden.

 • Puutarhatuotannon osaamisala
  • Pakollinen tutkinnon osa: Puutarhakasvien tuottaminen
 • Viheralan osaamisala
  • Pakollinen tutkinnon osa: Viheralueiden rakentaminen ja ylläpitotöiden tekeminen
 • Kukka- ja puutarhakaupan osaamisala
  • Pakollinen tutkinnon osa: Asiakkaiden palveleminen ja myymälätyöskentely kukka- tai puutarhakaupassa

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp, joista 9 osp on valinnaista

 •     Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 •     Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 •     Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Valinnaiset tutkinnon osat

Ammatilliset tutkinnon osat 40 osp

 •     Taimitarhakasvien tuottaminen
 •     Kasviryhmän tuottaminen *
 •     Viljelyteknologian hyödyntäminen
 •     Leikkokukkien tuottaminen avomaalla
 •     Hautausmaiden viheralueista huolehtiminen
 •     Erityisviheralueiden ylläpitäminen
 •     Viheralueiden kivitöiden tekeminen
 •     Viheralueiden puutöiden tekeminen
 •     Viheralan koneiden ja laitteiden käyttäminen
 •     Viherrakentamisen kasvienkäyttäminen          pihasuunnittelussa
 •     Puuvartisten kasvien hoitaminen
 •     Kukkasidontatöiden tekeminen
 •     Kukkasidontatyökokonaisuuksien tekeminen
 •     Tilojen ja tapahtumien koristeleminen ja näyttelytoiminta
 •     Vihersisustuskasvien istutus- ja huoltotyöt
 •     Asiakkaiden neuvominen puutarhamyymälässä
 •     Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta
 •     Tutkinnon osa ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

* Opiskelija voi valita tutkinnon osan useamman kerran kohdennettuna eri kasviryhmiin.