puutarha

Puutarha-alan perustutkinto, pienryhmä

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Koulutukset alkavat vuosittain elokuussa. Koulutuksen kesto on noin 3 vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy.

Hakeminen

Koulutukseen hakeudutaan ensisijaisesti kevään yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi puutarha-alan perustutkintolinjalle. (Yhteishaku on tarkoitettu peruskoulun päättäville tai päättäneille, ensimmäistä tutkintopaikkaansa hakeville.)

Muina aikoina koulutukseen voi hakeutua alla olevan Hae koulutukseen -linkin kautta. Myös lukion tai ammatillisen tutkinnon aiemmin suorittanut voi hakeutua koulutukseen tämän hakulinkin kautta.

HAE KOULUTUKSEEN

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Pienryhmän opiskelijaehdokkaan suositellaan hakeutuvan harkintaan perustuvan haun kautta. Harkintaan perustuvan haun kautta voi hakea oppimisvaikeuksiin, sosiaalisiin syihin, koulutodistusten puuttumiseen (jos olet keskeyttänyt peruskoulun), koulutodistusten vertailuvaikeuksiin (jos haet ulkomaisella todistuksella) tai tutkinnon suorittamiseen riittämättömään tutkintokielen kielitaitoon vedoten.

Hakuaikana hakijat lähettävät oppilaitoksiin hakemuksen liitteineen (todistukset, lääkärinlausunnot yms.). Oppilaitos voi harkintansa mukaan täyttää max. 30 % hakijapaikoista harkintaan perustuvan valinnan kautta.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Puutarha-alan perustutkinnon suorittanut puutarhuri on kotimaisen ruoantuotannon ammattilainen. Tuotannon sesonkiluonteisuuden vuoksi tähän koulutukseen on yhdistetty myös viheralan opintoja, jolloin tutkinnon suorittaneella on valmiudet työskennellä myös viherpalveluiden parissa. Koulutus sopii henkilöille, jotka pitävät luonnossa työskentelystä ja käytännön tekemisestä, sillä suurin osa opetuksesta tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella. 

Puutarha-alan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, joka muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Koulutus sisältää perusopintojen lisäksi tuotannon osaamisalan opintoja 60 osp ja viheralan osaamisalan opintoja 45 osp.

Koulutus on suunnattu opinnoissaan tukea tarvitseville opiskelijoille. Puutarha-alan perustutkinto suoritetaan peruskoulupohjalta kolmessa vuodessa. Opetus toteutetaan pienryhmässä, jossa on enintään 12 opiskelijaa. Ensimmäisen vuoden aikana oppitunneilla on mukana kaksi opettajaa tai opettaja ja ohjaaja. Opinnot ovat käytännönläheisiä ja työpainotteisia. Aikaisemmasta tutkinnosta on mahdollista anoa opintojen tunnustamista.

Tutkinnon tavoitteet

Puutarhatuotannon osaamisalan suorittaneella on valmiudet ja perustiedot tehdä ohjauksen jälkeen avomaalla ja kasvihuoneessa kasvienhoitoon kuuluvia toistuvia tehtäviä (ruukutus, istutus, kastelu, hoitoleikkaus, sadonkorjuu ja kauppakunnostustyöt), käyttää tavallisimpia puutarha-alan koneita ja laitteita, pitää huolta oman työnsä turvallisuudesta ja toimia tutun työyhteisön jäsenenä. 

Viheralan osaamisalan viheralueiden- ja erityisviheralueiden kunnossapidon tutkinnonosat suorittaneella puutarhurilla on valmiudet ja perustiedot tehdä ohjauksen jälkeen kasvillisuusalueiden kunnossapitotöitä (puiden, pensaiden, perennojen, kesäkukkien ja nurmikoiden hoitotöitä), päällystealueiden kunnossapitotöitä (käytävien, kalusteiden ja kiveyksien kunnossa- ja puhtaanapitotöitä) sekä käyttää työtehtävissä tarvittavia koneita, laitteita ja työvälineitä.

Työpaikkoina voivat olla mm. kasvihuone- tai avomaaviljelmät, joissa viljellään koristekasveja (leikkokukat, ruukkukasvit) tai ravintokasveja (vihannekset, marjat, hedelmät, yrtit, mausteet jne.) Suoritetut viheralan opinnot antavat lisäksi mahdollisuuden työskennellä mm. kaupunkien, kuntien ja seurakuntien viherpalveluissa sekä viherpalveluita tuottavissa yrityksissä. Varsinais-Suomessa alan osaajien työtilanne on hyvä.

Perustutkinnon suorittaneella on yleinen jatko-opintokelpoisuus.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden eli opiskelija voi tutkinnon suoritettuaan hakeutua jatkamaan opintojaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Ammatillista koulutusta voi myös täydentää ammatti- tai erikoisammattitutkinnolla.

Lisätietoja

Saila Tynkkynen, puh. 050 4401593

etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

Perustutkintokoulutus on maksuton. Opetus, ruokailu ja majoitus opiskelija-asuntolassa ovat maksuttomia. Erilaiset viranomaismaksut kuten korttikoulutusten maksut (mm. työturvallisuus, hygieniapassi ym.) eivät sisälly maksuttomaan opetukseen.

Koulutuspaikka
Kaarina, Tuorlantie 1

Pakolliset tutkinnon osat

Ammatilliset tutkinnon osat 100 osp

  • Puutarhatöiden tekeminen
  • Puutarha-alan organisaatiossa toimiminen
  • Puutarhakasvien tuottaminen avomaalla
  • Puutarhakasvien tuottaminen katetuissa olosuhteissa

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp, joista 9 osp valinnaisia

  • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Valinnaiset tutkinnon osat

Ammatilliset tutkinnon osat 45 osp

  • Kasviryhmän tuottaminen*

* Opiskelija voi valita tutkinnon osan useamman kerran kohdennettuna eri kasviryhmiin.

  • Viheralueiden kunnossapito
  • Erityisviheralueiden kunnossapito