Hoiva-avustaja työssä vanhuksien kanssa.

Hoiva-avustaja | Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osatutkinto

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Seuraava koulutus järjestetään 11.08.2022 - 02.06.2023.

Hakeminen

Hae koulutukseen haku päättyy 10.8.2022.
Järjestämme kielitestin 3.8.2022 niille, joiden äidinkieli ei ole suomi.

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Haku oppisopimukseen

 

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Äidinkieli suomi tai suoritettu suomen kielen kielitesti kaikki osakokeet vähintään taitotasolla 3.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Hoiva-avustaja työskentelee sosiaali- ja terveysalalla avustavissa tehtävissä. Työpaikkoja voivat olla ikääntyneiden ja vammaisten asiakkaiden erilaiset asumisyksiköt.

Hoiva-avustajan työtehtäviä ovat asiakkaan perustarpeista huolehtiminen ja niissä avustaminen mm. peseytyminen, pukeminen, ruokailu, ulkoilu, viriketoiminta. Hoiva-avustajan tehtävissä ei tarvita lähihoitajan tai sairaanhoitajan koulutusta. Hoiva-avustajat eivät työskentele yksin eivätkä osallistu lääkehoitoon. Työ edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja, oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta ja riittävää suomen kielen taitoa. Tarvittaessa järjestetään kielikoe.

Koulutus sisältää sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitaja) kaksi tutkinnon osaa: Kasvun ja osallisuuden edistäminen (25 osp), Ikääntyneiden hoidon ja kuntoutuksen osaamisalan osallisuuden edistäminen (35 osp).

Koulutus kuuluu Sora-lainsäädännön alaisuuteen ja hakeutujan tulee täyttää terveydentilavaatimukset. Lue lisää terveydentilavaatimuksista.

Opiskelijan tulee tarvittaessa esittää rikostaustaote ennen käytännön työtehtäviä, mikäli työtehtäviin liittyy alaikäisten parissa työskentelyä.

Hoiva-avustaja koulutuksen käyneet voivat täydentää opintonsa perustutkinnoksi (lähihoitaja).

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Maria Axberg, puh. 0400 451 363

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)livia.fi         

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Koulutuspaikka
Kaarina, Kiesikatu 3