Kaksi lähihoitajaopiskelijaa harjoitusnuken vuoteen äärellä.

Lähihoitaja | Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, koulutus vieraskielisille

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Seuraava koulutus alkaa 9.8.2023.

Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.

Hakeminen

Hae koulutukseen alla olevan linkin kautta

HAE KOULUTUKSEEN  

Toimita myös hakemuksen liitteeksi niin koulu- kuin työtodistuksetkin osoitteeseen Ammattiopisto Livia, Kaarinan toimipiste, Kiesikatu 3, 20780 Kaarina.

Valintakoe on 8.9.2023 klo 14.00 - 16.00 

Valintakokeessa testataan kielitaitoa ja matematiikan osaamista. 

Valintakokeessa hyväksytyt kutsutaan erikseen valintahaastattelun.  

Huom!  Muistathan seurata sähköpostiasi, sillä hyväksymistiedot ja muut koulutukseen liittyvät tiedot toimitetaan hakijoille sähköpostitse hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Pääsyvaatimuksena on perusopetuksen tai sitä vastaavan oppimäärän suorittaminen.  

Hakijalla on oltava riittävä suomen kielen taito opinnoista selviytymiseksi sekä vähintään 18 vuoden ikä.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä "Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa". Lue lisää terveydentilavaatimuksista.

Voimassa oleva oleskelulupa vaaditaan.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Lähihoitajan työ on kasvatus-, hoito- ja kuntoutustehtäviä sisältävää perushuolenpitotyötä.  Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneet työskentelevät erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä mm. päivähoidossa, kotihoidossa, sairaaloissa, vanhainkodeissa, mielenterveys- ja päihdetyön yksiköissä sekä vanhusten ja vammaisten palvelukeskuksissa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista valtaosan tuottaa edelleen julkinen ala, kunnat, kuntayhtymät ja valtio, mutta yhä enemmän palveluja tuottavat myös järjestöt ja yksityiset ammatinharjoittajat.  Viime vuosina painopiste on siirtynyt laitoshuollosta avopalveluihin kaikessa hoito-, kasvatus- ja huolenpitotyössä. Lähihoitajan työ edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskuvan hallintaa ja moniammatillista ja verkostoituvaa työtapaa.  Lähihoitajan ammatillinen osaaminen luo edellytykset joustavalle liikkumiselle sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä ja työyksiköistä toiseen.

Jos sinulla on alan työpaikka, voi koulutuksen suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Tutkinnon muodostuminen:

Lähihoitajan tutkintokoulutus muodostuu ammatillisista ja yhteisistä tutkinnon osista.

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). 

Opiskelijan todellinen opiskelun kesto on henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukainen.  Jokaiselle tutkinnonsuorittajalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma tutkinnon suorittamiseksi.  Osaamisen kehittämissuunnitelmaan kirjataan aikaisempi osaaminen ja työkokemus sekä tarvittavan ammattitaidon hankkiminen

Osaamisalat toteutetaan kysynnän mukaan.

Tutkinnon perusteet

 

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden eli opiskelija voi tutkinnon
suoritettuaan hakeutua jatkamaan opintojaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Ammatillista
koulutusta voi myös täydentää ammatti- tai erikoisammattitutkinnolla.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Maria Axberg, puh. 0400 451 363

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

Perustutkinto ja lounas koulupäivinä on opiskelijalle maksuton. Oppimateriaalit opiskelija maksaa itse. 

Koulutuspaikka
Kaarina, Kiesikatu 3
Kaksi lähihoitajaopiskelijaa kävelemässä rappusissa.

Pakolliset tutkinnon osat

Ammatilliset tutkinnon osat 130 osp

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen
   

Lähihoitajan tutkinnossa on valittavana viisi osaamisalaa.  Opiskelija valitsee näistä yhden

 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
  • Kotihoidossa toiminen ja Ikääntyvien osallisuuden edistäminen
  • Ikääntyvien osallisuuden edistäminen
 • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
  • Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen
  • Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
 • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamiala
  • Mielenterveys- ja päihdetyössä työskenteleminen
  • Mielenterveys- ja päihdetyö asiakas- ja verkostotyössä
 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
  • Kotihoidossa toimiminen
  • Sairaanhoitotyössä toimiminen
 • Vammaistyön osaamisala
  • Osallisuuden edistäminen vammaistyössä
  • Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen vammaistyössä
    

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp, joista 9 osp valinnaisia

 • Viestintä- ja vuorovaikutus
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Valinnaiset tutkinnon osat

Ammatilliset tutkinnon osat 15 osp

 • Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen
 • Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen
 • Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä
 • Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 5-15 osp
 • Korkeakouluopinnot 5-15 osp
 • Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja 1-15 osp