Viherrakentaminen

Töihin viheralalle, työvoimakoulutus

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Koulutus toteutetaan osatutkintotavoitteisena työvoimakoulutuksena. Koulutuksen ajankohta on 23.8.2021−31.5.2022.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan sähköisesti te-palvelut.fi -sivuilla. Hakuaika päättyy 29.7.2021.

Työvoimakoulutukseen hakeutuminen on sitovaa ja hakemuksen voi peruuttaa ainoastaan pätevällä syyllä.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Koulutus on suunnattu viherrakentamisesta ja viheralueiden hoitotöistä kiinnostuneille ja alalle soveltuville työttömille
tai työttömyysuhan alla oleville työnhakijoille. Pohjakoulutus- tai alan työkokemusvaatimusta ei ole. Hakijalta
edellytetään huolellisuutta ja vastuullisuutta sekä hyvää fyysistä kuntoa.

Opiskelijat valitaan koulutukseen hakemusten ja haastattelun perusteella.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Koulutus sisältää viheralueiden kivitöiden tekemiseen ja kasvien istuttamiseen ja hoitamiseen liittyviä opintoja sekä
erilaisten koneiden, laitteiden ja työvälineiden käyttöön ja huoltoon liittyviä opintoja:

 • Sitomattoman tai sidotun päällysteen tai muun vastaavan kivimateriaalista rakennetun viheralueen rakenteen tekeminen ja kasvillisuusalueen rakentaminen, jossa on puu- ja ruohovartisia kasveja.
 • Viheralueen monilajisten kasvillisuusalueiden, päällystealueiden sekä rakenteiden, kalusteiden ja varusteiden kunnossapito.
 • Puuvartisten kasvien istutus-, hoito- ja leikkaustyöt.
 • Työturvallisuus-, tieturva-, tulityö- ja ensiapukoulutus.

Koulutuksessa suoritetaan tutkinnon osia puutarha-alan perustutkinnosta, viheralan osaamisalasta:

 • Viheralueiden rakentaminen, 30 osp. tai viheralueiden kunnossapito, 30 osp. henkilökohtaisen valinnan mukaisesti
 • Puuvartisten kasvien hoitaminen, 15 osp.
 • Yhteiset aineet 7 osp.
  • työelämässä toimiminen, 2 osp.
  • opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, 1 osp.
  • toiminta digitaalisessa ympäristössä, 2 osp.
  • yrittäjyys- ja yrittäjämäinen toiminta, 1 osp.
  • kestävän kehityksen edistäminen, 1 osp.

Koulutus muodostuu lähi-, etä- ja verkko-opiskelusta sekä työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta koulutussopimuksella. Lähiopetus toteutetaan Ammattiopisto Livian Maaseutuopiston toimipisteessä Kaarinassa (Tuorlantie 1) ja aidoissa työmaakohteissa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.

Lisätietoja

Maaseutuopistolla voi omakustanteisesti majoittua ja ruokailla lähipäivien aikana.

Lisätietoa työvoimakoulutuksesta tiiminvetäjä Hannu Haapamäeltä p. 050 3039802, etunimi.sukunimi(at)livia.fi.

Tietoja työvoimakoulutuksista ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa
puhelinnumerosta 0295 020 702.

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

Koulutus on työvoimakoulutusta ja opiskelijalle maksutonta lukuun ottamatta mahdollisia
työelämän lupa- ja korttikoulutuksiin liittyviä viranomaismaksuja.

Koulutuspaikka
Kaarina, Tuorlantie 1