Mies kasvihuoneessa

Työnjohtokoulutus, Puutarha-ala

Työnjohtajana toimiminen puutarhatuotannon yrityksessä, 15 osp

Vieraskielisille puutarhatilojen kausityöntekijöille suunnattu koulutus tarjoaa osaamista työnjohtotason tehtävistä. Koulutuksen aikana perehdytään töiden organisointiin, laatujärjestelmän perusteisiin ja työntekijöiden perehdyttämiseen. Koulutuksen käynyt henkilö pystyy jakamaan työnantajan vastuuta työn päivittäisessä ohjauksessa ja neuvonnassa ja auttaa samalla työnantajaa tuotantoketjun töiden organisoinnissa

Työnjohdollinen koulutus kehittää tuotantoketjun laatua ja toimii osana tilan johtamisjärjestelmän kehittämistä. Lisäksi koulutus sitouttaa potentiaalisen kausityöntekijän tilan tehtäviin tulevia satokausia ajatellen.

Koulutuksen ajankohta ja kesto

3.10.2023-15.3.2024 klo 17.00-21.00

Koulutuksen lähipäivät iltaisin klo 17.00 alkaen; 3.10., 10.10., 31.10., 7.11., 14.11., 28.11., 16.1., 23.1., 30.1., 6.2. Lähipäivien lisäksi tilakohtaisia käyntejä  15.2.-1.3.2024 perehdyttämiskansion ohjaukseen

Hakeminen

Hae koulutukseen 8.9.2023 mennessä

Hae koulutukseen

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Oppisopimuksella opiskelu edellyttää alan työpaikkaa puutarhatilan kausitöissä.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

40 tuntia lähiopetusta + osaamisen hankkimista työpaikalla. Lähiopetustunneilla mukana ukrainan kielen tulkki. Opetuskielenä suomi.

 

Tilan tuotantoprosessin lähityönjohto käytännössä (lähiopetusta 13 h)

• Tilan perehdyttämiskansion kehittäminen (lähiopetus koululla 6h, osaamisen hankkimista työpaikalla)

• Kylmäketjut tuotannossa (opetus koululla 2h, osaamisen hankkimista työpaikalla)

• Hygienia (lähiopetus koululla 1 h, osaamisen hankkimista työpaikalla)

• Uuden henkilöstön perehdytys (osaamisen hankkimista työpaikalla)

• Työn päivittäinen ohjaus ja neuvonta (osaamisen hankkimista työpaikalla)

• Vastuut tuotantoketjussa, työpaikan tuotantovastuukaavio (osaamisen hankkimista työpaikalla)

• Laadunvalvonta/ omavalvontaohjelmistoon tutustuminen (lähiopetus koululla 4 h, osaamisen hankkimista työpaikalla)

 

Johtamistaidot (9 h)

• Henkilöstö- ja esimiestaidot (lähiopetus koululla 4h, osaamisen hankkimista työpaikalla)

• Yhteiskuntaopin perusteet (työkulttuuri ja suomalaisen yhteiskunnan tuntemus) (lähiopetus koululla 4h, osaamisen hankkimista työpaikalla)

• Tasa-arvoisuus ja erilaisten kulttuurien kohtaaminen työpaikalla (ristiriitojen hallinta) (1 h lähiopetusta koululla, osaamisen hankkimista työpaikalla)

 

Työsuhteen ehdot (6 h)

• Työsopimus, palkanmuodostus tunti- ja urakkatyössä (4 h lähiopetus koululla, osaamisen hankkimista työpaikalla)

• Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet (2 h lähiopetus koululla, osaamisen hankkimista työpaikalla)

 

Kielikoulutus (4 h)

Keskeinen suomen kielen työsanasto (4 h lähiopetus koululla, osaamisen hankkimista työpaikalla) Koulutusmuoto oppisopimus tai monimuotokoulutus. Näyttö työpaikalla, osaaminen osoitetaan perehdyttämiskansion avulla.

Lisätietoja

Lehtori Jaana Jaakola-Joento, 050 3552434, etunimi.sukunimi@livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

Koulutus on maksuton

Koulutuspaikka
Kaarina, Tuorlantie 1