Työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimiminen

Työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimiminen

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Tutkinnon osa on laajuudeltaan 30 osp ja opintojen kesto määräytyy opiskelijalle laaditun henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS). Järjestämme tutkinnon suorittamisen mahdollisuutta koko lukuvuoden ajan.

Hakeminen

Tutkinnon osan suorittamiseen on jatkuva haku eli voit hakeutua milloin vain.

Hae tutkinnon osan suorittajaksi sähköisesti alla olevan linkin kautta

HAE KOULUTUKSEEN 

Tutkinnon suorittajat valitaan todistusten ja haastattelun perusteella.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Tutkinnon osa on tarkoitettu ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden työpaikkaohjaajille ja arvioijille, joilla on vähintään ammatillinen toisen asteen tutkinto tai ovat suorittamassa sitä.

Työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimimisen tutkinnon suorittaja valmistautuu näyttöön työpaikkaohjaajakoulutuksen kautta. Työpaikkakoulutuksessa saat valmiuksia työpaikkaohjaajan tehtävään työpaikalle, joissa vastaat oppi- ja koulutussopimusten mukaisesta ohjauksesta ja arvioinnista.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Näytössä tutkinnon osan suorittaja osoittaa osaamisen seuraavissa tehtävissä:

  • suunnittelee työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää osaamisen hankkimista 
  • organisoi ja ohjaa työpaikalla toisen opiskelijan osaamisen hankkimista 
  • antaa palautetta opiskelijan osaamisen kehittymisestä 
  • toimii osaamisen arvioijana ammatillisessa tutkintokoulutuksessa 
  • arvioi ja kehittää ohjaus- ja arviointitaitojaan. 

Opiskelu ja tutkinnon osan suorittaminen

  1. Osaamisen hankkiminen

Ammattiopisto Liviassa ja muissa alueen ammatillisissa oppilaitoksissa järjestetään lukukausittain Työpaikkaohjaajakoulutusta, joka antaa valmiuksia näytön suorittamiseen. Livian  Työpaikkaohjaajakoulutuksien ajankohdat löytyvät www.livia.fi/työpaikkaohjaajalle (linkki) ja Varsinais-suomen alueen työpaikkaohjaajakoulutuksen järjestäjät löytyvät www.laakeri.info/koulutukset.

Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen suunnitelma (HOKS), jossa suunnitellaan yksilöllinen osaamisen hankkiminen. Jos sinulla on näytön suorittamiseen tarvittava osaaminen, sinut ohjataan suoraan näyttöön.

  1. Tutkinnon suorittaminen (näyttö)

Työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimimisen tutkinnon osan näyttö tehdään tutkinnon suorittajan omalla työpaikalla.  Se suunnitellaan yhdessä työpaikan edustajan ja opettaja-arvioijan kanssa. Näytössä tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa aidossa opiskelijan ohjaus- ja arviointiprosessissa ammattitaitovaatimusten mukaan.  Lopuksi käydään arviointikeskustelu, jossa tutkinnon suorittaja arvioi omaa osaamistaan ja hän saa palautetta näytön arvioijilta. Näyttö arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Linkki tutkinnon perusteeseen

Tutkinnon osa kuuluu Maatalousalan ammattitutkintoon, mutta se sopii kaikkien luonnonvara- ja sosiaali- ja terveysalojen työpaikkaohjaajille.

Lisätietoja

Lehtori Kalle Heinonen, kalle.heinonen(at)livia.fi,  luonnonvara-ala

Lehtori Leena Paavola, leena.paavola(at)livia.fi ,  sosiaali- ja terveysala

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

Tutkinnon suorittaminen on maksutonta.

Paino
0