vammaisala

Vammaisalan erityisohjaaja ja työvalmentaja | Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto 180 osp

Koulutuksen ajankohta ja kesto

7.11.2023-28.3.2025

Hakeminen

HAE KOULUTUKSEEN   

Koulutuksen voi opiskella myös työttömyysetuudella. Ole yhteydessä TE-toimistoon ennen opintoihin hakeutumista.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Pääsyedellytyksenä: sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto sekä työkokemusta tai muut vastaavat tiedot ja taidot.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä "Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa". Lue lisää terveydentilavaatimuksista.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Kuntoutus- tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto (180 osp)
- asumisen, työtoiminnan, arkielämän tuen ym. kuntoutus- ja ohjaustyössä toimiville

Tavoitteet

Kuntoutus- tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa toimia alan asiantuntijana asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä. Soveltuu erikoistumiskoulutukseksi kehitys- ja monivammaisten, autismin kirjon, mielenterveys- ja psykososiaalisen tuen ja työvalmennuksen asiakkaiden kanssa työskenteleville.

Toteutus

Monimuoto-opiskelua tai suoraan tutkintoon (näyttöön), mikäli koulutus- ja työkokemustausta riittävän laajat.  Lähipäiviä:  1 -2 pv / kk. Koulutukseen kuuluu lähiopiskelua oppilaitoksessa, etä- ja itsenäistä opiskelua, opintokäyntejä sekä työskentelyä kuntoutus- ja ohjausalan eri työpaikoissa. Koulutuksen kesto määräytyy aikaisemman taustan pohjalta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti (n. 1,5 – 2 vuotta).

Oppisopimuskoulutus
Koulutus voidaan suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Jos sinulla on alan työpaikka, voit hakea koulutukseen oppisopimuksella. Neuvottele työnantajasi kanssa tai etsi soveltuvaa työpaikkaa oppisopimuspaikaksi. Oppisopimuksella koulutus on maksuton

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon ilman tutkintokoulutusta osoittamalla ammattitaitosi näytöissä aidoissa työelämän tilanteissa.

 

Koulutuksen/ tutkinnon sisältö

Tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista ja kolmesta osaamisalasta, joista valitaan yksi. Voit hakeutua koulutukseen myös suorittamaan vain jonkun/joitakin tutkinnon osia erikseen.

Erikoisammattitutkinto sisältää yhden pakollisen osan kaikille yhteisenä.

 1. Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä 60 osp

Osaamisaloja on kolme:

 1. Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala (vammaisalan erityisohjaaja)  120 osp
 2. Näkövammaistaitojen ohjauksen osaamisala (näkövammaistaitojen ohjauksen erityisasiantuntija) 120 osp
 3. Työvalmennuksen osaamisala (työvalmentaja)  120 osp

Livian tarjonnassa osat 1 ja 3:  Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala sekä Työvalmennuksen osaamisala.

 

Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala (120 osp), vammaisalan erityisohjaaja

Pakollinen tutkinnon osa:

 •  Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä, 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 1    (80-120 osp)          

 •  Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, 40 osp
 •  Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen, 40 osp
 •  Vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 2    (0- 40 osp)

 • Työvalmennus asiakasprosessissa, 40 osp   
 • Työelämäasiantuntijuus työvalmennuksessa, 40 osp 

Valinnaiset tutkinnon osat 3    (0-40 osp)  

 • Tutkinnon osa tai osia sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta

 

Työvalmennuksen osaamisala (120 osp), työvalmentaja

Pakolliset tutkinnon osat 80 osp:

 • Työvalmennus asiakasprosessissa, 40 osp 
 • Työelämäasiantuntijuus työvalmennuksessa, 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (0-40 osp)

 • Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, 40 osp
 • Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen, 40 osp
 • Vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, 40 os

Valinnaiset tutkinnon osat 3

 • Tutkinnon osa tai osia sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta

Lisätietoja

Lisäkoulutuksen tiiminvetäjä, lehtori Anneli Söderholm, puh. 050 314 6004
Lehtori Saija Reijonen, puh. 050 362 3098

etunimi.sukunimi(at)livia.fi

 

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

Omaehtoisen tutkintokoulutuksen hinta on  480 €. Yhden tutkinnon osan hinta on 200 €. Maksuja ei palauteta opintojen keskeytyessä. Maksun voi suorittaa osissa. Oppisopimuksella koulutus on maksuton. Koulutuksen voi opiskella myös työttömyysetuudella, mikäli pääsyedellytykset täyttyvät. Ole yhteydessä TE-toimistoon ennen opintoihin hakeutumista.

Ammattitutkintostipendi

Työllisyysrahasto myöntää 400 euron suuruisen ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä. Tutustu saamisedellytyksiin:

https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/ammattitutkin...

Koulutuspaikka
Kaarina, Kiesikatu 3