Ammattiopisto Livia

Peimarin koulutuskuntayhtymä

Peimarin koulutuskuntayhtymä

 

Peimarin koulutuskuntayhtymä perustettiin 1.1.2011, kun Kaarinan, Paimion ja Paraisten kaupungit päättivät yhdistää ammatillisen koulutuksensa. Koulutuskuntayhtymään siirtyivät Kaarinan sosiaali- ja terveysalan oppilaitos, Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti sekä Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitos. Oppilaitosryhmittymä sai uuden yhteisen nimen Ammattiopisto Livia. Livialla on neljä toimipaikkaa: Kaarina, Paimio, Parainen ja Tuorla.

Livia on hiilineutraali oppilaitos.

TOIMINTA-AJATUS JA VISIO

Peimarin koulutuskuntayhtymän perustehtävä on toimia yksilön ja yhteiskunnan osaamisen kehittäjänä.

Visionamme on: Löydä luontosi Liviasta.

ARVOT

Koulutuskuntayhtymän toimintaa ohjaavina arvoina ovat yksilön ja luonnon kunnioittaminen, yhteisöllisyys, asiakaslähtöisyys sekä innovatiivisuus.

HALLINTO JA ORGANISAATIO

Koulutuskuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto, jossa on 15 jäsentä. Yhtymähallitus toimii koulutuskuntayhtymän toimeenpanevana elimenä. Sen koko on 7 henkeä. Hallinnon ja talouden tarkastusta varten on yhtymävaltuuston asettama 5 jäseninen tarkastuslautakunta.

Ajankohtaista

Peimarin koulutuskuntayhtymä myy Paraisten kalakoulun alueella sijaitsevat rivitalot (rak.nro: 1025214651 ja 1025214662) n.700 br-m2 ja 509 ht-m2. Kauppaan kuuluu rakennusten lisäksi määräala tilasta n. 8500m2, joka sijaitsee Paraisten Kirjalassa. Kiinteistötunnus 445-444-2-54. Alue on yleiskaavassa 4.7.2002 osoitettu (PY1) julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi. Alueen osoite on Nuottakuja 21 ja 23. Tilat ovat aikaisemmin toimineet henkilökunnan asuntoina.

Myyntiehdot

Kaupankohteeseen pääsee tutustumaan erikseen pyynnöstä järjestettävässä näytössä.

Lisätiedot:

Karri Nurmi, karri.nurmi(at)livia.fi, puh. 050 406 8750

 

Hallinto ja päätöksenteko

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuuston kokoukset ovat julkisia, jollei kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi tai jollei valtuusto muuten painavan syyn vuoksi jossakin asiassa toisin päätä (kuntalaki 410/2015 § 101).

 

Yhtymävaltuusto kokous torstaina 30.11.2023 klo 17.00 Tuorlassa, koulurakennuksen auditoriossa.

 

Yhtymävaltuuston jäsenet:

Kaarinan edustajat:

Jaakko Koski

Esko Lehtisalo

Betriz Mahkonen

Noora Nieminen

Mira Ruponen-Kuutti

Henry Saarinen

Ari Westerlund, 2. varapj.

 

Paimion edustajat:

Sari Murto, 1 varapj.

Jarmo Toivonen

Johanna Vairinen-Salmela

Jouni Ylitalo

 

Paraisten edustajat:

Anne Eriksson, pj.

Hanna Forsman

Svante Karlsson

Jan Valli

 

Yhtymähallitus

Kokousajat v. 2023

      

19.1.2023               heinäkuussa ei ole kokousta

16.2.2023               17.8.2023

16.3.2023               21.9.2023

20.4.2023               19.10.2023

25.5.2023               16.11.2023

15.6.2023               14.12.2023

Yhtymähallituksen kokoukset eivät ole julkisia.

Kaarinan edustajat:

Esko Lehtisalo, varapj.

Sanna Vauranoja, pj.

Minna Vuorio-Lehti

 

Paimion edustajat:

Toini Aro

Matti Mäkelä

 

Paraisten edustajat:

Stefan Järnström

Kaj Mattsson

 

 

Pöytäkirjat 2019 ja 2020

Pöytäkirjat 2021

Pöytäkirjat 2022

Pöytäkirjat 2023

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta tarkastaa koulutuskuntayhtymän taloutta ja toimintaa. Havainnoistaan tarkastuslautakunta antaa vuosittain tarkastuskertomuksen.

 

Kokoonpano 2021-2025:

Sari Murto, pj.

Henry Saarinen, varapj

Tarja Suomi

Ville Taipale

Pentti Kallio

Katja Holmberg, sihteeri

 

Tarkastuslautakunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Tarkastuslautakunnan kokoukset eivät ole julkisia.

Laadunhallinta

Peimarin koulutuskuntayhtymän laatujärjestelmä

Laadunhallinnan avulla varmistetaan ja kehitetään ammatillisen koulutuksen laatua sekä asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeisiin vastaamista. Laadunhallinta sisältää laadun varmistamisen, kehittämisen, johtamisen ja ohjauksen. Peimarin koulutuskuntayhtymän laadunhallintajärjestelmä on dokumentoitu laatukäsikirjaan, A-osa liitteenä sivun alaosassa.

Peimarin koulutuskuntayhtymän arviointitoiminta

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI teettää erilaisia ammatillisen koulutuksen arviointeja. KARVI toteutti keväällä 2019 Opiskelijan siirtymät ja opintopolun sujuvuus koulutuksen nivelvaiheessa -arvioinnin, Peimarin koulutuskuntayhtymän raportit löytyvät liitteistä. 

Ammatillisen koulutuksen opiskelijapalautteisiin voi tutustua opetushallinnon tietopalvelu Vipusessa.

Ammattiopisto Livia kerää myös työelämäpalautetta sekä tietoa oppilaitoksesta valmistuvien ja valmistuneiden työllistymisestä.

 

 

 

 

Ravitsemispalveluiden Oiva- tarkastuskertomukset

Avoimet työpaikat