Ammattiopisto Livia

Peimarin koulutuskuntayhtymä

Peimarin koulutuskuntayhtymä

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Peimarin koulutuskuntayhtymä perustettiin 1.1.2011, kun Kaarinan, Paimion ja Paraisten kaupungit päättivät yhdistää ammatillisen koulutuksensa. Koulutuskuntayhtymään siirtyivät Kaarinan sosiaali- ja terveysalan oppilaitos, Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti sekä Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitos. Oppilaitosryhmittymä sai uuden yhteisen nimen Ammattiopisto Livia. Liviassa toimii kolme opistoa: Kalatalous- ja ympäristöopisto, Maaseutuopisto ja Sosiaali- ja terveysopisto.

TOIMINTA-AJATUS JA VISIO

Peimarin koulutuskuntayhtymän perustehtävä on toimia yksilön ja yhteiskunnan osaamisen kehittäjänä.

Visionamme on: Löydä luontosi Liviasta.

ARVOT

Koulutuskuntayhtymän toimintaa ohjaavina arvoina ovat yksilön ja luonnon kunnioittaminen, yhteisöllisyys, asiakaslähtöisyys sekä innovatiivisuus.

HALLINTO JA ORGANISAATIO

Koulutuskuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto, jossa on 15 jäsentä. Yhtymähallitus toimii koulutuskuntayhtymän toimeenpanevana elimenä. Sen koko on 7 henkeä. Hallinnon ja talouden tarkastusta varten on yhtymävaltuuston asettama 5 jäseninen tarkastuslautakunta.

 

Ajankohtaista

Peimarin koulutuskuntayhtymä myy Paraistan kalakoulun alueella sijaitsevat rivitalot (rak.nro: 1025214651 ja 1025214662) n.700 br-m2 ja 509 ht-m2. Kauppaan kuuluu rakennusten lisäksi määräala tilasta n. 8500m2, joka sijaitsee Paraisten Kirjalassa. Kiinteistötunnus 445-444-2-54. Alue on yleiskaavassa 4.7.2002 osoitettu (PY1) julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi. Alueen osoite on Nuottakuja 21 ja 23. Tilat ovat aikaisemmin toimineet henkilökunnan asuntoina.

Myyntiehdot

Kaupankohteeseen pääsee tutustumaan erikseen pyynnöstä järjestettävässä näytössä.

Lisätiedot:

Karri Nurmi, karri.nurmi@livia.fi  puh. 050 406 8750

Hallinto ja päätöksenteko

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto

Kokousajat vuonna 2020

16.6.2020 klo 17.00 Teams-etäyhteys

30.11.2020 klo 17.00 Teams-etäyhteys

Yleisö voi seurata yhtymävaltuuston sähköistä kokousta tästä linkistä: (päivitettän myöhemmin)

 

Yhtymävaltuuston kokoukset ovat julkisia, jollei kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi tai jollei valtuusto muuten painavan syyn vuoksi jossakin asiassa toisin päätä (kuntalaki 410/2015 § 101).

 

 

 

 

Yhtymähallitus

Kokousajat v. 2020:

21.1.2020           18.8.2020

18.2.2020           22.9.2020

17.3.2020           20.10.2020

21.4.2020           17.11.2020

19.5.2020           15.12.2020

16.6.2020

Yhtymähallituksen kokoukset eivät ole julkisia.

 

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta tarkastaa koulutuskuntayhtymän taloutta ja toimintaa. Havainnoistaan tarkastuslautakunta antaa vuosittain tarkastuskertomuksen.

 

Kokoonpano 2017-2021:

Pirjo-Riitta Ruohonen, pj.

Anne Eriksson

Jukka Helttula

Pirjo Wibom

Matti Yrjövuori

Katja Holmberg, sihteeri

 

Tarkastuslautakunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Tarkastuslautakunnan kokoukset eivät ole julkisia.

Sidonnaisuudet

Talousarviot, tilinpäätökset ja toimintakertomukset

Laadunhallinta

Peimarin koulutuskuntayhtymän laatujärjestelmä

Laadunhallinnan avulla varmistetaan ja kehitetään ammatillisen koulutuksen laatua sekä asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeisiin vastaamista. Laadunhallinta sisältää laadun varmistamisen, kehittämisen, johtamisen ja ohjauksen. Peimarin koulutuskuntayhtymän laadunhallintajärjestelmä on dokumentoitu laatukäsikirjaan, A-osa liitteenä sivun alaosassa.

Peimarin koulutuskuntayhtymän arviointitoiminta

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI teettää erilaisia ammatillisen koulutuksen arviointeja. KARVI toteutti keväällä 2019 Opiskelijan siirtymät ja opintopolun sujuvuus koulutuksen nivelvaiheessa -arvioinnin, Peimarin koulutuskuntayhtymän raportit löytyvät liitteistä. 

Ammatillisen koulutuksen opiskelijapalautteisiin voi tutustua opetushallinnon tietopalvelu Vipusessa.

Ammattiopisto Livia kerää myös työelämäpalautetta sekä tietoa oppilaitoksesta valmistuvien ja valmistuneiden työllistymisestä.

 

 

 

 

Avoimet työpaikat

Henkilöstösihteeri

Etsimme

vakinaiseen työsuhteeseen 1.1.2021 alkaen

Henkilöstösihteeriä        

Tehtäviisi kuuluu palkkalaskentaa sekä henkilöstöön liittyviä raportoinnin tehtäviä. Lisäksi vastaat tehtävässäsi osaltasi asiakaspalvelusta ja opastat esimiehiä sekä muuta henkilökuntaa lainsäädännön ja työehtosopimusten tulkinnassa. Koulutuskuntayhtymässämme sovelletaan seuraavia työ- ja virkaehtosopimuksia: KVTES, OVTES ja TS. Työtehtäviin sisältyy myös muita taloushallinnon tehtäviä kuten matka- ja kululaskujen käsittelyä ja ostolaskujen asiatarkastusta ja tiliöintiä.

Menestyäksesi tehtävässä odotamme sinulta:

- Tehtävään soveltuvaa koulutusta esim. merkonomi tai tradenomi.

- Vähintään 3 vuoden työkokemusta palkanlaskennan tehtävistä. Muun kokemuksen henkilöstöhallinnon tehtävistä luemme sinulle eduksi

- Asiakaspalveluhenkisyyttä palvella sisäisiä ja ulkoisia asiakkaita iloisella ja auttavaisella asenteella

- Täsmällisyyttä ja vastuuntuntoa

- Hyvää järjestelmäosaamista

- Halua kehittää omaa ammatillisuutta

Tarjoamme sinulle:

- Monipuolisen tehtävän palkanlaskennan ja henkilöstöhallinnon tehtävissä

- Mahdollisuuden oman osaamisen kehittämiseen vastuullisten tehtävien parissa

- Mukavan ja kannustavan työyhteisön

Oman auton käytön mahdollisuus katsotaan eduksesi.

Palkkaus: KVTES:n mukaisesti.

Kirjalliset hakemukset 27.10.2020 mennessä sähköpostitse info@livia.fi tai osoitteella: Peimarin koulutuskuntayhtymä, Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö

Lisätietoja antaa talousjohtaja Satu Villa, satu.villa@livia.fi , puhelimitse keskiviikkona 14.10.2020 klo 8.30-10.30, perjantaina 16.10.2020 klo 8.30.-10.30 ja torstaina 22.10.2020 klo 14.00-16.00 puh. 050-357 2205.