Ammattiopisto Livia

Peimarin koulutuskuntayhtymä

Peimarin koulutuskuntayhtymä

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Peimarin koulutuskuntayhtymä perustettiin 1.1.2011, kun Kaarinan, Paimion ja Paraisten kaupungit päättivät yhdistää ammatillisen koulutuksensa. Koulutuskuntayhtymään siirtyivät Kaarinan sosiaali- ja terveysalan oppilaitos, Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti sekä Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitos. Oppilaitosryhmittymä sai uuden yhteisen nimen Ammattiopisto Livia. Liviassa toimii kolme opistoa: Kalatalous- ja ympäristöopisto, Maaseutuopisto ja Sosiaali- ja terveysopisto.

TOIMINTA-AJATUS JA VISIO

Peimarin koulutuskuntayhtymän perustehtävä on toimia yksilön ja yhteiskunnan osaamisen kehittäjänä.

Visionamme on: Löydä luontosi Liviasta.

ARVOT

Koulutuskuntayhtymän toimintaa ohjaavina arvoina ovat yksilön ja luonnon kunnioittaminen, yhteisöllisyys, asiakaslähtöisyys sekä innovatiivisuus.

HALLINTO JA ORGANISAATIO

Koulutuskuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto, jossa on 15 jäsentä. Yhtymähallitus toimii koulutuskuntayhtymän toimeenpanevana elimenä. Sen koko on 7 henkeä. Hallinnon ja talouden tarkastusta varten on yhtymävaltuuston asettama 5 jäseninen tarkastuslautakunta.

 

Ajankohtaista

Peimarin koulutuskuntayhtymä myy Paraistan kalakoulun alueella sijaitsevat rivitalot (rak.nro: 1025214651 ja 1025214662) n.700 br-m2 ja 509 ht-m2. Kauppaan kuuluu rakennusten lisäksi määräala tilasta n. 8500m2, joka sijaitsee Paraisten Kirjalassa. Kiinteistötunnus 445-444-2-54. Alue on yleiskaavassa 4.7.2002 osoitettu (PY1) julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi. Alueen osoite on Nuottakuja 21 ja 23. Tilat ovat aikaisemmin toimineet henkilökunnan asuntoina.

Myyntiehdot

Kaupankohteeseen pääsee tutustumaan erikseen pyynnöstä järjestettävässä näytössä.

Lisätiedot:

Karri Nurmi, karri.nurmi@livia.fi  puh. 050 406 8750

Hallinto ja päätöksenteko

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto

Kokousajat vuonna 2021

15.6.2021 klo 17.00

 

 

 

Yhtymävaltuuston kokoukset ovat julkisia, jollei kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi tai jollei valtuusto muuten painavan syyn vuoksi jossakin asiassa toisin päätä (kuntalaki 410/2015 § 101).

 

 

 

 

Yhtymähallitus

Kokousajat v. 2021:

19.1.2021    17.8.2021

16.2.2021    21.9.2021 

16.3.2021   19.10.2021

20.4.2021   16.11.2021

18.5.2021   14.12.2021

15.6.2021

Yhtymähallituksen kokoukset eivät ole julkisia.

 

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta tarkastaa koulutuskuntayhtymän taloutta ja toimintaa. Havainnoistaan tarkastuslautakunta antaa vuosittain tarkastuskertomuksen.

 

Kokoonpano 2017-2021:

Pirjo-Riitta Ruohonen, pj.

Anne Eriksson

Jukka Helttula

Pirjo Wibom

Matti Yrjövuori

Katja Holmberg, sihteeri

 

Tarkastuslautakunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Tarkastuslautakunnan kokoukset eivät ole julkisia.

Sidonnaisuudet

Talousarviot, tilinpäätökset ja toimintakertomukset

Laadunhallinta

Peimarin koulutuskuntayhtymän laatujärjestelmä

Laadunhallinnan avulla varmistetaan ja kehitetään ammatillisen koulutuksen laatua sekä asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeisiin vastaamista. Laadunhallinta sisältää laadun varmistamisen, kehittämisen, johtamisen ja ohjauksen. Peimarin koulutuskuntayhtymän laadunhallintajärjestelmä on dokumentoitu laatukäsikirjaan, A-osa liitteenä sivun alaosassa.

Peimarin koulutuskuntayhtymän arviointitoiminta

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI teettää erilaisia ammatillisen koulutuksen arviointeja. KARVI toteutti keväällä 2019 Opiskelijan siirtymät ja opintopolun sujuvuus koulutuksen nivelvaiheessa -arvioinnin, Peimarin koulutuskuntayhtymän raportit löytyvät liitteistä. 

Ammatillisen koulutuksen opiskelijapalautteisiin voi tutustua opetushallinnon tietopalvelu Vipusessa.

Ammattiopisto Livia kerää myös työelämäpalautetta sekä tietoa oppilaitoksesta valmistuvien ja valmistuneiden työllistymisestä.

 

 

 

 

Avoimet työpaikat

Suunnittelija

Haemme 1.8.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen monenlaisista tehtävistä innostuvaa        

Suunnittelijaa kehittämistiimiimme            

Olet tukena ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien hankkeiden hallinnossa. Tehtäviisi kuuluu vastata hankkeiden maksatushakemuksista, toteutuman seurannasta ja hanketuntien kirjauksesta. Toimit opistossamme markkinoinnin toteuttajana sekä verkkosivujen ja intran sisällöllisenä pääkäyttäjänä. Olet myös henkilöstösihteerin sijainen.

Sinulla on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto.

Arvostamme aikaisempaa kokemusta verkkosivujen ylläpidosta, markkinoinnista sekä hankehallinnon tehtävistä ml. kansainväliset-hankkeet.

Sinulla on edellytys menestyä tehtävässä, jos sinulta löytyy itsenäistä ja joustavaa työotetta, asiakaspalveluhenkisyyttä, sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Motivoidut monipuolisesta tehtävänkuvasta ja sinulle mahdollisesti uusista tehtävistä.

Työsuhteessa noudatamme 6 kk koeaikaa.

Tehtäväkohtainen palkka 3150 e/kk, minkä lisäksi maksetaan henkilökohtaisen työkokemuksen perusteella työkokemuslisää.

Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa 15.5.2021 mennessä osoitteeseen hr@livia.fi.

Lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Erjo Nojonen, erjo.nojonen@livia.fi, p. 050-441 4443 seuraavina aikoina 23.4. klo 13-14, 4.5. klo 11-12 ja 10.5. klo 13-14 tai talousjohtaja Satu Villa, satu.villa@livia.fi, p. 050-3572205 seuraavina aikoina 22.4. klo 13-14 ja 4.5. klo 13-14.