Ammattiopisto Livia

Peimarin koulutuskuntayhtymä

Peimarin koulutuskuntayhtymä

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Peimarin koulutuskuntayhtymä perustettiin 1.1.2011, kun Kaarinan, Paimion ja Paraisten kaupungit päättivät yhdistää ammatillisen koulutuksensa. Koulutuskuntayhtymään siirtyivät Kaarinan sosiaali- ja terveysalan oppilaitos, Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti sekä Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitos. Oppilaitosryhmittymä sai uuden yhteisen nimen Ammattiopisto Livia. Liviassa toimii kolme opistoa: Kalatalous- ja ympäristöopisto, Maaseutuopisto ja Sosiaali- ja terveysopisto.

TOIMINTA-AJATUS JA VISIO

Peimarin koulutuskuntayhtymän perustehtävä on toimia yksilön ja yhteiskunnan osaamisen kehittäjänä.

Visionamme on: Löydä luontosi Liviasta.

ARVOT

Koulutuskuntayhtymän toimintaa ohjaavina arvoina ovat yksilön ja luonnon kunnioittaminen, yhteisöllisyys, asiakaslähtöisyys sekä innovatiivisuus.

HALLINTO JA ORGANISAATIO

Koulutuskuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto, jossa on 15 jäsentä. Yhtymähallitus toimii koulutuskuntayhtymän toimeenpanevana elimenä. Sen koko on 7 henkeä. Hallinnon ja talouden tarkastusta varten on yhtymävaltuuston asettama 5 jäseninen tarkastuslautakunta.

Hallinto ja päätöksenteko

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto

Kokousajat vuonna 2020

16.6.2020 klo 17.00 Tuorlan koulurakennuksen auditorio

 

Yhtymävaltuuston kokoukset ovat julkisia, jollei kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi tai jollei valtuusto muuten painavan syyn vuoksi jossakin asiassa toisin päätä (kuntalaki 410/2015 § 101).

 

 

 

 

Esityslistat

Yhtymähallitus

Kokousajat v. 2020:

21.1.2020           28.8.2020

18.2.2020           15.9.2020

17.3.2020           20.10.2020

21.4.2020           17.11.2020

19.5.2020           15.12.2020

16.6.2020

Yhtymähallituksen kokoukset eivät ole julkisia.

 

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta tarkastaa koulutuskuntayhtymän taloutta ja toimintaa. Havainnoistaan tarkastuslautakunta antaa vuosittain tarkastuskertomuksen.

 

Kokoonpano 2017-2021:

Pirjo-Riitta Ruohonen, pj.

Anne Eriksson

Jukka Helttula

Pirjo Wibom

Matti Yrjövuori

Katja Holmberg, sihteeri

 

Tarkastuslautakunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Tarkastuslautakunnan kokoukset eivät ole julkisia.

Esityslistat

2020-3-24103.95 KB

Pöytäkirjat

Sidonnaisuudet

Viranhaltijapäätökset

Talousarviot, tilinpäätökset ja toimintakertomukset

Laadunhallinta

Peimarin koulutuskuntayhtymän laatujärjestelmä

Laadunhallinnan avulla varmistetaan ja kehitetään ammatillisen koulutuksen laatua sekä asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeisiin vastaamista. Laadunhallinta sisältää laadun varmistamisen, kehittämisen, johtamisen ja ohjauksen. Peimarin koulutuskuntayhtymän laadunhallintajärjestelmä on dokumentoitu laatukäsikirjaan, A-osa liitteenä sivun alaosassa.

Peimarin koulutuskuntayhtymän arviointitoiminta

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI teettää erilaisia ammatillisen koulutuksen arviointeja. KARVI toteutti keväällä 2019 Opiskelijan siirtymät ja opintopolun sujuvuus koulutuksen nivelvaiheessa -arvioinnin, Peimarin koulutuskuntayhtymän raportit löytyvät liitteistä. 

Ammatillisen koulutuksen opiskelijapalautteisiin voi tutustua opetushallinnon tietopalvelu Vipusessa.

Ammattiopisto Livia kerää myös työelämäpalautetta sekä tietoa oppilaitoksesta valmistuvien ja valmistuneiden työllistymisestä.

 

 

 

 

Avoimet työpaikat

Kalanjalostuksen ja -käsittelyn sivutoiminen tuntiopettaja

Haemme kalanjalostuksen ja kalankäsittelyn oppisopimuskoulutusten toteutukseen määräaikaista, sivutoimista tuntiopettajaa (vuosityöaika alle 600 tuntia/lukuvuosi) ajalle 1.6.2020 – 30.6.2021.  

 

Työ alkaa kesäkuussa 2020 (opiskelijoiden henkilökohtaistaminen ja oppisopimusten laadinta), opetus alkaa elokuussa 2020.

Toimenkuva: kalanjalostuksen ja kalankäsittelyn oppisopimusryhmän rekrytointi ja ryhmän opettajatuutorina toimiminen, oppisopimusten laatiminen, opiskelijoiden henkilökohtaistaminen sekä koulutuksen toteutuksesta vastaaminen.
Lähipäivien ja etäopetuksen toteutus, tehtävien arviointi, näyttöjen organisointi ja vastaanotto.

 

Edellytämme ammatillisen opettajan kelpoisuutta sekä koulutusta kalatalousalalta (kalatalouden perustutkinto tai ammattitutkinto) tai yli 5 vuoden kokemusta kalanjalostustöistä.
Ammatillisen opettajan kelpoisuuden omaavien hakijoiden puuttuessa voidaan tehtävään valita henkilö, jolla ei ole kelpoisuutta tehtävään.

 

Jätä hakemuksesi ja ansioluettelosi 27.3.2020 klo 13.00 mennessä osoitteeseen info@livia.fi

 

Lisätiedot Essi Erävesi / 0405842981 / essi.eravesi@livia.fi

 

Palkkaus OVTES:n mukaan.

 

 

 

KALATIIMIN TIIMINVETÄJÄÄ

Haemme 1.4.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan  kala- ja ympäristöopistoon Paraisille kalatiimin tiiminvetäjää                  

Tiiminvetäjä voi toimia esimiestehtävien lisäksi opettajana tai opiston kehittämistehtävissä.

Edellytämme soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Opettajan tehtävään kelpoisuusasetuksen (986/1998) mukainen kelpoisuus. Tehtävien hoitaminen edellyttää työkokemusta kalatalousalalta ja hyvää alan tuntemusta. Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Palkkaus joko KVTES:n tai OVTES:n mukaisesti.

Kirjalliset hakemukset 30.3.2020 kello 15.00 mennessä sähköpostitse info@livia.fi.

Lisätietoja antaa Ilkka Harkkila, ilkka.harkkila@livia.fi, 050-3039827