Helppi-toiminta Tuorla | Paimio | Parainen

Ammattiopisto Livia tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja saada lisäopetusta, ohjausta ja tukea YTO-opintoihin, joita ovat viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen sekä yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Helppi-toimintaa koordinoi Marjo Hörkkö. Lisätiedot: marjo.horkko(at)livia.fi tai puh. 050 572 5310 tai Wilma-viesti.

Helppiin osallistuminen on velvoittavaa jos opiskelijalla on yksikin sk-merkintä. Helppi-osallistuminen näkyy velvoittavana opiskelijan lukujärjestyksessä.

Helppejä toteutetaan kaikissa luonnonvara-aineiden toimipisteissä, mutta niihin voi osallistua omaan toimipisteeseen tai alaan katsomatta. Helpissa on mahdollista saada tukiopetusta myös YTO-opettajilta tai erityisopettajalta (tarvittaessa myös etäohjausta).

Tarkasta Helppien aikataulut ja ilmoittautumisohjeet oheisista liitetiedostoista.

Helpissä pyritään rentoon tunnelmaan, kiireettömyyteen ja positiivisuuteen! 

Helppi-toiminta lukuvuoden aikana

Helppi-paja seuraa aikataulultaan ja sijainniltaan opiskelijoiden YTO-viikkoja, YTO-viikoilla Helppi-paja päivystää maanantaista torstaihin vähintään klo 10-14. Pajaan voi osallistua myös ilman ilmoittautumista, itsellesi sopivaan aikaan.

Ilta-Helpit on toteutettu aikataulullisesti siten, että opiskelija voi tulla tekemään tekemättä jääneitä YTO-aineiden tehtäviä ja tenttejä joko lukujärjestykseen merkittyjen tuntien jälkeen tai joustavasti jo niiden aikana (huom! poissaolosta oppitunnilta tulee sopia etukäteen opettajan kanssa). Jos tilaa on, voit myös tulla ilman ilmoittautumista työskentelemään itsenäisesti Helppi-ohjauksessa.

Helpistä saatavaa tukea on muun muassa:

• Tuki- tai samanaikaisopetus YTO-tuntien aikana

• Keskeneräisten tehtävien ja kokeiden suorittaminen

• Valmentavat opinnot, perustaitojen kertaaminen

• Itsenäinen opiskelu, motivoiva työskentely-ympäristö

• YTO-infojen jälkeinen ohjaus

• Muu opintoihin ja YTO-aineisiin liittyvä tuki

Helppi-toiminnan aikataulu syksy 2022 (pdf)

Perjantai-Helppi

Perjantai-Helpeissä voit tehdä puuttuvia ammattiaineiden ja YTO-aineiden tenttejä tai tehtäviä. Perjantai-Helpeissä voi tehdä myös YTO-aineiden arvosanakokeita. Perjantai-Helppejä koordinoi koulunkäynninohjaaja Eevakaisa Vaara-aho  (eevakaisa.vaara-aho(at)livia.fi, puh. 050 412 1166).

Perjantai-Helpin lukuvuoden 2022-2023 aikataulu (pdf)

Kesä-Helppi 

Yhteisten tutkinnon osien kesäleiri eli kesä-Helppi järjestetään loppukeväisin. Kesäleirin tarkoituksena on tarjota opiskelijalle erilaisia tapoja suorittaa YTO-kursseja: toisille sopii etäohjaus, toisille itsenäinen työskentely, kun taas osa saa itsestään enemmän irti luokkahuoneopetuksessa. Tämä leiri mahdollistaa joustavia tapoja suorittaa YTOjen tenttejä ja tehtäviä.

Helppi-päivät

Livian valmentavat Helppi-opinnot ovat oivallisia, jos uutena opiskelijana koet tiettyjen perustaitojen puutteita osaamisessasi, jännität uusia opintoja ja uutta ympäristöä tai jos aiemmista opinnoistasi on jo tovi aikaa.

Helppi-toiminta Kaarina

Toimintaa Kaarinassa koordinoi Lotta Pihlava. Lisätiedot: lotta.pihlava(at)livia.fi tai puh. 0503025188.

Helppi-päivät

Livian valmentavat Helppi-opinnot ovat oivallisia, jos uutena opiskelijana koet tiettyjen perustaitojen puutteita osaamisessasi, jännität uusia opintoja ja uutta ympäristöä tai jos aiemmista opinnoistasi on jo tovi aikaa.

Lisätietoja syksyn 2022 toiminnasta piakkoin! Luvassa ainakin:

Tehtäväpajat

Uusintatentit

Matikkapajat Tuorla | Kaarina | Paimio | Parainen

Matikkapajoissa saat tukiopetusta ja kertausta matemaattisiin aineisiin ja tietotekniikkaan. Paikalla on aina matemaattisten aineiden opettaja. Timo Lindroosin matikkapajoissa tukea pääasiassa matematiikkaan, Juho Mustakosken pajoissa matematiikkaan, fysiikkaan, kemiaan ja tietotekniikkaan. Huom! Osa matikkapajoista teemoitettu kurssikohtaisesti.

Ilmoittaudu suoraan opettajalle, jos haluat osallistua pajaan. Myös opettaja, tuutori, opinto-ohjaaja tai kuraattori voi auttaa sinua ilmoittautumisessa. Tarpeen mukaan matikkapajoissa voi myös suorittaa lopuksi kokeen, jos koe on jäänyt suorittamatta. Sovi asiasta opettajan kanssa.

Osallistuthan sen opettajan pajaan, jonka kanssa olet suorittanut kurssin.

Matikkapajojen aikataulu

Matikkapajoja tulee mahdollisesti lisää lukuvuoden aikana. Aikataulua päivitetään lukuvuoden aikana.

Koulunkäynnin ohjaus

Kun tarvitset tukea ammatillisissa opinnoissa tai muissa opintoihin liittyvissä asioissa, ota yhteyttä Livian koulunkäynninohjaajiin.

Tuorla, Paimio, Parainen: Eevakaisa Vaara-aho, eevakaisa.vaara-aho(at)livia.fi tai puh. 0504121166.

Kaarina: Lotta Pihlava, lotta.pihlava(at)livia.fi tai puh. 0503025188.

Koulunkäynninohjaajat auttavat ja tukevat kaikenlaisissa opintoihin liittyvissä haasteissa, huolissa ja murheissa.

Ota rohkeasti yhteyttä!