Helppi-toiminta Tuorla | Paimio | Parainen

Ammattiopisto Livia tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja saada lisäopetusta, ohjausta ja tukea YTO-opintoihin, joita ovat viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen sekä yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Helppi-toimintaa koordinoi Marjo Hörkkö. Lisätiedot: marjo.horkko(at)livia.fi tai puh. 050 572 5310 tai Wilma-viesti.

Helppiin osallistuminen on velvoittavaa, mikäli opiskelijalla on yksikin sk-merkintä. Helppi-osallistuminen näkyy velvoittavana opiskelijan lukujärjestyksessä.

Helpit aina Tuorlassa luokassa 120, Paimiossa C-luokassa (328), Paraisilla luokassa AP/LK8.

Helpissä pyritään rentoon tunnelmaan, kiireettömyyteen ja positiivisuuteen! 

Helppi-päivät

Livian valmentavat Helppi-opinnot ovat oivallisia, jos uutena opiskelijana koet tiettyjen perustaitojen puutteita osaamisessasi, jännität uusia opintoja ja uutta ympäristöä tai jos aiemmista opinnoistasi on jo tovi aikaa.

Alkusyksyn valmentavia Helppi-opintoja tarjotaan viikolla 31 Tuorlan toimipisteessä ja viikolla 32 Kaarinan toimipisteessä. Kaikki Livian uudet opiskelijat ovat tervetulleita näihin opintoihin – omaa toimipistettä tai alaa katsomatta. 

Ilmoittaudu suoraan Helppi-opettaja Marjolle 18.7.mennessä.

Lataa Helppi-päivien esite, syksy 2022

Helppi-paja

Helppi-paja seuraa aikataulultaan ja sijainniltaan opiskelijoiden YTO-viikkoja, YTO-viikoilla Helppi-paja päivystää maanantaista torstaihin vähintään klo 10-14. Pajaan voi osallistua myös ilman ilmoittautumista, itsellesi sopivaan aikaan.

Lataa Helppi-pajan esite, syksy 2022

Ilta-Helppi

Ilta-Helpit on toteutettu aikataulullisesti siten, että opiskelija voi tulla tekemään tekemättä jääneitä YTO-aineiden tehtäviä ja tenttejä joko lukujärjestykseen merkittyjen tuntien jälkeen tai joustavasti jo niiden aikana (huom! poissaolosta oppitunnilta tulee sopia etukäteen opettajan kanssa). Jos tilaa on, voit myös tulla ilman ilmoittautumista työskentelemään itsenäisesti Helppi-ohjauksessa.

Opiskelija voi ilmoittautua Helppiin itse Wilman tapahtumakutsun kautta, tai opettaja voi ilmoittaa opiskelijan. Osallistuminen vahvistetaan ilmoittamalla Helppi-opettaja Marjolle edellisen viikon perjantaihin mennessä, mitä tehtävää tai tenttiä opiskelija tulee suorittamaan kyseiseen Helppiin.

Ilta-Helppejä toteutetaan kaikissa luonnonvara-aineiden toimipisteissä, mutta niihin voi osallistua omaan toimipisteeseen tai alaan katsomatta.

Lataa Ilta-Helpin aikataulut ja esite, syksy 2022

Perjantai-Helppi

Perjantai-Helpeissä voit tehdä puuttuvia ammattiaineiden ja YTO-aineiden tenttejä tai tehtäviä. Perjantai-Helpeissä voi tehdä myös YTO-aineiden arvosanakokeita. Perjantai-Helppejä koordinoi koulunkäynninohjaaja Eevakaisa Vaara-aho  (eevakaisa.vaara-aho(at)livia.fi, puh. 050 412 1166).

Ilmoittaudu Perjantai-Helppiin etukäteen. Voit ilmoittautua Wilmassa tarjottimen kautta (Perjantai-Helppi Paimio, Perjantai-Helppi Tuorla). Voit ilmoittautua myös suoraan Eevakaisalle. Ilmoitathan etukäteen, mitä olet tulossa tekemään ja erityisesti, jos aiot suorittaa Perjantai-Helpissä kokeita.

Ilmoittautuminen on sitova. Jos et pääse paikalle, peru ilmoittautumisesi viimeistään edeltävänä päivänä.

Perjantaiverstaat ovat aina klo 8.15-11.45. Jos aiot tehdä Perjantai-Helpissä tentin/tenttejä, sinun on oltava paikalla klo 8.15.

Lukuvuoden 2022-2023 aikataulu

Kesä-Helppi 

Yhteisten tutkinnon osien kesäleiri eli kesä-Helppi järjestetään loppukeväisin. Kesäleirin tarkoituksena on tarjota opiskelijalle erilaisia tapoja suorittaa YTO-kursseja: toisille sopii etäohjaus, toisille itsenäinen työskentely, kun taas osa saa itsestään enemmän irti luokkahuoneopetuksessa. Tämä leiri mahdollistaa joustavia tapoja suorittaa YTOjen tenttejä ja tehtäviä.

Kesä-Helppi toteutetaan Tuorlan toimipisteessä, mutta se on avoin kaikkien alojen opiskelijoille.

Helpin kesätoiminnassa pyritään kaikin tavoin rentoon fiilikseen - tarjolla pientä aamupalaa, lounas sekä osallistujien toivomaa vapaaehtoista aktiviteettia. Tervetuloa mukaan!

Helppi-toiminta Kaarina

Toimintaa Kaarinassa koordinoi Lotta Pihlava. Lisätiedot: lotta.pihlava(at)livia.fi tai puh. 0503025188.

Helppi-päivät

Livian valmentavat Helppi-opinnot ovat oivallisia, jos uutena opiskelijana koet tiettyjen perustaitojen puutteita osaamisessasi, jännität uusia opintoja ja uutta ympäristöä tai jos aiemmista opinnoistasi on jo tovi aikaa.

Alkusyksyn valmentavia Helppi-opintoja tarjotaan viikolla 31 Tuorlan toimipisteessä ja viikolla 32 Kaarinan toimipisteessä. Kaikki Livian uudet opiskelijat ovat tervetulleita näihin opintoihin – omaa toimipistettä tai alaa katsomatta. 

Ilmoittaudu suoraan Helppi-opettaja Marjolle 18.7. mennessä (marjo.horkko(at)livia.fi tai puh. 050 572 5310).

Lataa Helppi-päivien esite, syksy 2022

Lisätietoja syksyn 2022 toiminnasta piakkoin! Luvassa ainakin:

Tehtäväpajat

Uusintatentit

Matikkapajat Tuorla | Kaarina | Paimio | Parainen

Matikkapajoissa saat tukiopetusta ja kertausta matemaattisiin aineisiin ja tietotekniikkaan. Paikalla on aina matemaattisten aineiden opettaja. Timo Lindroosin matikkapajoissa tukea pääasiassa matematiikkaan, Juho Mustakosken pajoissa matematiikkaan, fysiikkaan, kemiaan ja tietotekniikkaan. Huom! Osa matikkapajoista teemoitettu kurssikohtaisesti.

Ilmoittaudu suoraan opettajalle, mikäli haluat osallistua pajaan. Myös opettaja, tuutori, opinto-ohjaaja tai kuraattori voi auttaa sinua ilmoittautumisessa. Tarpeen mukaan matikkapajoissa voi myös suorittaa lopuksi kokeen, jos koe on jäänyt suorittamatta. Sovi asiasta opettajan kanssa.

Matikkapajojen lukuvuoden 2022-2023 aikataulu

Koulunkäynnin ohjaus

Kun tarvitset tukea ammatillisissa opinnoissa tai muissa opintoihin liittyvissä asioissa, ota yhteyttä Livian koulunkäynninohjaajiin.

Tuorla, Paimio, Parainen: Eevakaisa Vaara-aho, eevakaisa.vaara-aho(at)livia.fi tai puh. 0504121166.

Kaarina: Lotta Pihlava, lotta.pihlava(at)livia.fi tai puh. 0503025188.

Koulunkäynninohjaajat auttavat ja tukevat kaikenlaisissa opintoihin liittyvissä haasteissa, huolissa ja murheissa.

Ota rohkeasti yhteyttä!