Yhteiset tutkinnon osat (YTO)

Yhteiset tutkinnon osat eli YTO-opinnot ovat kaikille perustutkinto-opiskelijoille yhteisiä opintoja. Yto-opintoja opiskellaan yhteensä 35 osp (26 ops pakollisia opintoja ja 9 osp valinnaisia opintoja). 

YTO-opinnot muodostavat noin 1/5 kaikista opinnoistasi. YTO-opinnoissa opiskellaan sekä arjessa että työelämässä tarvittavia taitoja. Osaaminen arvioidaan asteikolla 1–5 kaikilla YTO-kursseilla. Menestymällä YTO-opinnoissa varmistat itsellesi myös jatko-opintokelpoisuuden.

 

Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp (pakollinen) 

 • Viestintä- ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi 4 osp 
 • Viestintä- ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi 1 osp 
 • Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti 3 osp 
 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä, 2 osp 
 • Taide ja luova ilmaisu, 1 osp 

 

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen osp (pakollinen) 

 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp 
 • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, 2 osp 

 

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen osp (pakollinen) 

 • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, 2 osp 
 • Työelämässä toimiminen, 2 osp 
 • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, 1 osp 
 • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, 1 osp 
 • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, 2 osp 
 • Kestävän kehityksen edistäminen, 1 osp 

 

Valinnaiset YTO-opinnot (9 osp) voit valita yllä olevista kolmesta eri teemasta. Vaihtoehtoisesti voit halutessasi pyytää niiden tunnistamista ja tunnustamista aiemmin hankkimasi osaamisen perusteella.

 

SUORITUSTAVAT

YTO-opintoja voit suorittaa monella eri tavalla. Mahdolliset suoritustavat on kuvattu alla.

 

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Jos olet jo suorittanut opintoja jossain toisessa oppilaitoksessa, voit pyytää opinto-ohjaajaa tunnustamaan suorituksesi. Keskustele opon kanssa, ja ota keskusteluun mukaan todistukset aikaisemmin hankkimastasi osaamisesta.

 

LÄHIOPETUS

Lähiopetuksessa suoritat YTO-opintoja opettajan johdolla ryhmässä. Ensisijaisesti lähiopetukseen osallistuvat suoraan peruskoulusta tulleet, yhteishaun kautta tulevat opiskelijat. 

 

VERKKOKURSSIT

Verkkokurssit on ensisijaisesti suunnattu opiskelijoille, jotka suorittavat opintojaan pääsääntöisesti työpaikalla (esim. oppisopimusopiskelijat), monimuoto-opintoina (esim. jatkuvan haun kautta tulleet) tai eivät muusta syystä pysty osallistumaan lähiopetukseen. 

 

ARVOSANAKOE

Jos sinulla on jo osaamista kyseisessä oppiaineessa mutta sinulla ei ole esimerkiksi todistusta osaamisestasi, voit osoittaa osaamisesti arvosanakokeessa. Arvosanakokeita voi suorittaa perjantaiverstaissa.

 

YHTEYDENOTOT

Yhteydenotto tapahtuu ainoastaan Wilman kautta.