Tiedote koronatilanteen vaikutuksista Ammattiopisto Liviassa (13.3.2020)

Ammattiopisto Livia on etäopetuksessa 18.3.-13.5.2020 Tavoitteena kuitenkin on, että opiskelu etenee suunnitelmien mukaisesti.

Opettajamme seuraavat opiskelijoiden osallistumista etäopetukseen päivittäin.

Työpaikalla tai muualla oppilaitoksen ulkopuolella järjestettävää koulutusta ja näyttöjä suositellaan jatkettavaksi, jos se on työpaikan puolesta mahdollista ja työnantajan kanssa arvioidaan, että työympäristö on opiskelijalle turvallinen. Mikäli työpaikalla on suuri riski saada koronatartunta, ei työpaikalla järjestettävää koulutusta tai näyttöjä järjestetä niin kauan kuin riski on olemassa.

Opettajat tekevät työpaikkaohjauksen pääasiassa puhelimitse. He ovat yhteydessä sekä työpaikkaohjaajaan että opiskelijaan. Myös mahdolliset arviointikeskustelut työpaikoilla tapahtuvat etäyhteyksiä käyttäen. Arviointikäytänteistä sovitaan tapauskohtaisesti erikseen.